NOVICE 21. september 2021

Skladbe Josipa Ipavca v Narodni in univerzitetni knjižnici

Leto 2021 je vlada Republike Slovenije razglasilo za leto Josipa Ipavca, saj obeležujemo 100. obletnico smrti skladatelja in zdravnika, ki je za slovensko zgodovino ustvaril veliko pomembnih del. Kot so v obrazložitvi zapisali na Ministrstvu za kulturo: »… med njimi posebej izstopata prvi slovenski balet Možiček in najobsežnejše delo, opereta Princesa Vrtoglavka, …«.

Ob tej priložnosti je dr. Alenka Bagarič, skrbnica glasbene zbirke NUK, pripravila e-knjigo z naslovom Skladbe Josipa Ipavca v Narodni in univerzitetni knjižnici. Gre za izvrstno bibliografsko monografijo, ki vsebuje natančen seznam del Josipa Ipavca, ki jih v objavljeni ali rokopisni obliki hranimo v zbirki NUK. Slednje obsegajo avtografe iz skladateljeve zapuščine, ki jih je knjižnica pridobila v letih med 1964 in 1991, avtografe iz arhiva urednika Novih akordov ter prepise skladb različne provenience.

Osrednji del monografije predstavlja abecedni seznam izvirnih naslovov, z variantnimi in prevedenimi naslovi, ki so jih v note zapisali prepisovalci ali urejevalci gradiva, ter prevedeni naslovi iz novejših izdaj. Tu so tudi druge podrobnosti, ki natančno dopolnjujejo bibliografijo. Abecednemu seznamu sledi popis izdaj, seznam skladb po zvrsteh in izvajalskih zasedbah ter imensko kazalo. Tako publikacija predstavlja nepogrešljiv vir za nadaljnje raziskovalno in študijsko delo na področju dela tako Josipa Ipavca kot tudi širše raziskave slovenske glasbene dediščine.

Za strokovni pregled je poskrbela mag. Lidija Podlesnik Tomášiková, oblikovanje publikacije je delo Mie Sivec, naslovno fotografijo pa je prispeval Maj Blatnik. Vsem sodelujočim, še posebno avtorici dr. Alenki Bagarič, iskreno čestitamo za odlično delo.

E-knjiga je v prostem dostopu na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.

Novico pripravil: Tomaž Bešter (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna slika: Maj Blatnik, Mia Sivec (naslovnica monografije) in CGP Leta Josipa Ipavca