NOVOSTI 20. september 2021

Zbirka pisnih nalog za bibliotekarski izpit 

V novi zbirki Digitalne knjižnice Slovenije najdete pisne naloge, ki so jih v okviru opravljanja bibliotekarskega izpita izdelali kandidati za bibliotekarski izpit. V času usposabljanja za bibliotekarski izpit, kandidat izdela pisno nalogo, ki je rezultat lastnega strokovnega dela, pridobljenih izkušenj in znanja. V okviru opravljanja izpita kandidati nalogo predstavijo in zagovarjajo pred Komisijo za bibliotekarski izpit.

V zbirki tako najdete pisne naloge vseh kandidatov, ki so bibliotekarski izpit uspešno opravili. 

Novico pripravila: Polona Marinšek in Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: arhiv NUK