STATISTIKA 27. julij 2021

Hrvaške knjižnice v številkah

Objavljeni so bili statistični podatki o poslovanju vseh hrvaških knjižnic za leto 2020, ki so jih knjižnice v sistem vnašale od 18. januarja do 26. februarja 2021 (zajeti podatki so vzorčni, saj je bilo leto izredno in izjemno - pandemija, potres). Podatki so dostopni na spletni strani in razvrščeni so po posamezih tipih knjižnic, grafični prikaz ter analiza pa je na voljo na spletni strani

Statistični podatki
Posamezni statistični podatki za leto 2020

Novico pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash