BRANJE 24. februar 2021

Časopis Potujoče novice

Potujoče novice so časopis Sekcije za potujoče knjižnice, ki je za branje na voljo na spletu. Na voljo je aktualna številka petnajstega letnika (1/2, 2020). Na spletni strani pa so dostopne vse prejšnje številke. 

Novico pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash