BRANJE 16. marec 2021

Povrnitev bralnih navad

Jane Sullivan je v prispevku z naslovom Lapsed bookworm? How you can get back into the habit of reading razmišljala o branju in bralcu. Omenila je, da se je z raziskavo, ki so jo izvedli v Veliki Britaniji, ugotovilo, da so bralci bolj uspešni in boljšega počutja.
A kaj se je zgodilo, kaj je vplivalo na upad branja, zakaj posamezniki berejo manj? Kako lahko nekdo ponovno vzljubi branje, preživi več časa s knjigo in ne ob drugih distrakcijah? Na vsa ta vprašanja je skušala odgovoriti avtorica v prispevku

Novico pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash