ZGLEDI 11. november 2020

E-branje časopisov in revij med epidemijo

Knjižnice v Sloveniji vabijo v svoje e-knjižnice, kjer ponujajo oddaljene dostope do branja. Tokrat so predstavljeni dostopi do oddaljenega e-branja časopisov in revij. 

Najbolj razširjena podatkovna zbirka PressReader ponuja več kot 3000 nacionalinh, regionalnih in lokalnih časopisov s celega sveta. Uporabniki oziroma člani knjižnic si naložijo aplikacijo ter se prijavijo s svojimi uporabniškimi podatki. Primer in razlaga z navodili je objavljena tudi na spletni strani Združejna splošnih knjižnic.  

Tudi NUK članom ponuja dostop do podatkovne zbirke PressReader.  

Novico pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash