NOVICE 26. julij 2022

IFLA Guidelines for Professional LIS Education Programmes

IFLA Guidelines for Professional LIS Education Programmes (Smernice IFLA za strokovne izobraževalne programe LIS) služijo kot podlaga za razvoj izobraževalnih programov s področja knjižnične in informacijske znanosti (LIS). V njih so predstavljena ključna temeljna področja znanja LIS in elementi izobraževalnega programa LIS.

Novo izdani dokument nadomešča Smernice IFLA za strokovne izobraževalne programe v knjižničarstvu iz leta 2012. Spodbuja kakovost izobraževalnih programov LIS na dodiplomski, podiplomski ali nadaljevalni ravni izobraževanja pri usposabljanju strokovnjakov LIS za dinamično globalno informacijsko okolje.

Smernice je treba upoštevati pri načrtovanju in razvoju novega programa ali pri ocenjevanju obstoječega. Tako ne bo izpolnjeval le lokalnih meril kakovosti in poslanstva ustanov, temveč bo hkrati usklajen tudi z mednarodnimi smernicami kakovosti. Smernice, ki temeljijo na načelih pravičnosti, raznolikosti, vključenosti in dostopnosti, so zanimive za različne deležnike (vodstvo izobraževanja, visokošolsko osebje, študente, strokovne delavce, vlado, strokovne organe in druge zainteresirane strani), ki se ukvarjajo z znanjem in spretnostmi, ki se pričakujejo od strokovnjakov področja.

Smernice bodo predstavljene danes na IFLA WLIC 2022 (Kongresu IFLA 2022) na seji z naslovom "IFLA Guidelines for LIS Education Programmes" od 15:45 do 17:15 po našem času.

📌Smernice so dostopne na spletni strani.

Novico pripravila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Logo IFLA