BRANJE 29. oktober 2021

Journal of Information Literacy

Na spletu je na voljo nova številka (2/2021), v kateri so objavljeni prispevki o informacijski pismenosti, spletnih orodjih ter nekaj recenzij. Prispevki so prosto dostopni, v obliki pdf formata, na spletni strani

Pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Unsplash