BRANJE 27. oktober 2021

Svezak

Svezak je strokovna revija v hrvaškem jeziku, v kateri objavljajo pomembne informacije, članke, strokovne prispevke in obvestila s področja bibliotekarstva, informacijskih znanosti ali kulture nasploh. Za izzid ter vsebine skrbi DK BPKP (Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja) na Hrvaškem. Revija izzide enkrat letno (dostopna v tiskani in e-verziji).

Zadnja številka, ki je vsebinsko zelo bogata, je za branje na voljo na spletni povezavi.  

Pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Unsplash