Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Nova številka Journal of Library Administration

Nova številka Journal of Library Administration
4. 8. 2021
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

V publikaciji Journal od Library Administration objavljajo raziskave in dejavnosti ter trende na področju vodenja in upravljanja knjižnic, kot tudi druga besedila.
Zadnje objave so dostopne na spletni strani, med pomembnejšimi prispevki so tudi:
– Effects of COVID-19 on Disaster Planning in Academic Libraries,
– Qualities of Academic Librarians Who Advance into Middle Management: An Exploratory Factor Analysis,
– Principals and Teachers’ Perspectives of Their School Libraries and Implications for School Library Policy,
– Making Meetings More Meaningful: An Exploration of Meeting Science in Libraries,
– Keeping Library Staff Safe: Using Zoom TVs to Bridge the Gap Between In-Person and Virtual Service Consultations During COVID-19.

Skip to content