Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Nova spletna stran družina.pismen.si

Nova spletna stran družina.pismen.si
9. 4. 2021

"Mariborska knjižnica in Mestna knjižnica Kranj sta s podpisanim manifestom vključeni v Mrežo za pismenost in bralno kulturo, ki je bila vzpostavljena v preteklih treh letih. Mreža  povezuje deležnike in partnerje ter strokovnjake, ki delujejo na področju pismenosti in bralne kulture. Namen mreže je vzpostaviti sinergije in dobro sodelovanje deležnikov vseh ravni, ki v okviru svoje dejavnosti prispevajo k razvoju pismenosti in bralne kulture otrok, mladine in odraslih v Sloveniji. Z mrežo za spodbujanje pismenosti in bralne kulture v Sloveniji pomagamo med drugim krepiti tudi temelje za kakovost in prisotnost družinske pismenosti. Podlage za vzpostavitev mreže deležnikov na nacionalni ravni najdemo med drugim v Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti 2019-2030. Strategijo je sprejela Vlada RS, decembra 2019, februarja 2021 pa je vlada imenovala Nacionalni svet za razvoj bralne pismenosti.

V mreži sodelujejo tudi: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto; Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Narodna in univerzitetna knjižnica, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Združenje splošnih knjižnic, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ter portal Dobreknjige.si.

Eden od vidnih rezultatov mreže je tudi spletna stran, ki jo razvija in upravlja Andragoški center Slovenije, pri idejni zasnovi in izdelavi sodelujemo vsi partnerji mreže, tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za kulturo.  Vsebine pripravljamo predstavniki ustanov v mreži ter stalni in vabljeni strokovnjaki in strokovnjakinje.

Spletna stran je postavljena, a je naš namen, da raste in se dopolnjuje, zato vabljeni k ugledu in uporabi spletne strani. V uredništvu spletne strani bodo veseli odmevov."

Novico pripravila: dr. Sabina Fras Popović (Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica)
Naslovna fotografija: Unsplash

Skip to content