Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Nova programska oprema COBISS Lib

Nova programska oprema COBISS Lib
7. 11. 2023
mag. Jerneja Stoviček
Osnovna šola Zalog

IZUM je knjižnice pred časom obvestil, da so v produkcijsko okolje namestili novo generacijo programske opreme – spletno aplikacijo COBISS Lib, V13.0.

COBISS Lib je nova spletna aplikacija, katere začetek sega v leto 2020. Sprva so jo imenovali COBISS 4, a ker so iz njenega okvira izločili katalogizacijo in v ta namen razvili samostojno aplikacijo COBISS Cat, so jo kasneje preimenovali v COBISS Lib. Njena prednost glede na že obstoječo aplikacijo COBISS 3 je v veliki enostavnosti dostopa, saj ne deluje le na različnih vrstah namiznih računalnikov, kot je bilo to značilno za COBISS 3, ampak tudi na prenosnih napravah, kot sta mobilni telefon in tablica, poleg tega pa za njeno uporabo ne potrebujemo namestitev Jave, ampak le sodobni spletni brskalnik ter zmogljivo internetno povezavo. Odprtokodna različica Jave je potrebna le ob hkratni uporabi tiskalnikov, kar je že tudi poznano iz okolja COBISS 3, pri čemer moramo v okolju COBISS Lib za ta namen, torej za vse vrste neposrednega tiskanja (nalepke, zadolžnice …), namestiti še servis COBISS DGW.

Kar spletno aplikacijo COBISS Lib v resnici loči od dosedanje spletne aplikacije COBISS 3, je njen vmesnik (slika 1), ki je po videzu nov, sodoben in za uporabo zelo pregleden – kar je namreč COBISS 3 prej imel predvsem v spustnih seznamih (npr. v primeru programskih segmetov), se sedaj takoj pojavi pred nami na zaslonu (primer za segment Zaloga: slika 2 in slika 3). Vse slike so zaradi boljše preglednosti dodane v prilogi (na koncu prispevka).

Slika 1 vstopna stran - pregledna plošča za knjižnico OŠ Zalog (zajem zaslona)

Slika 1: COBISS Lib vstopna stran – pregledna plošča za knjižnico OŠ Zalog (zajem zaslona)

Slika 2: Segment Zaloga v COBISS Lib za knjižnico OŠ Zalog (zajem zaslona)

Slika 2: Segment Zaloga v COBISS Lib za knjižnico OŠ Zalog (zajem zaslona)

Slika 3 segment Zaloga v COBISS 3 za knjižnico OŠ Zalog (zajem zaslona)_1

Slika 3: Segment Zaloga v COBISS 3 za knjižnico OŠ Zalog (zajem zaslona)

Kljub temu knjižnice s prehodom na COBISS Lib ne bi smele imeti večjih težav, saj je logika izvajanja postopkov v COBISS Lib ostala enaka logiki izvajanja postopkov v COBISS 3, tudi programski segmenti so ostali enaki (Nabava, Serijske publikacije, Elektronski viri, Zaloga, Izposoja, Medknjižnična izposoja, Izpisi) z dodanim segmentom »Nastavitve in administracija«, le nekoliko so se dopolnili, dopolnjena pa sta tudi Format COMARC/A in Format COMARC/B (Opis dopolnitev). Vsa pooblastila za delo v COBISS Lib ostajajo enaka tistim za delo v COBISS 3.

Knjižnice imajo za prehod z aplikacije COBISS 3 na novo spletno aplikacijo COBISS Lib na razpolago eno leto, kar pomeni, da bo eno leto mogoče delati vzporedno tako v COBISS 3 kot v aplikaciji COBISS Lib. Prav zato je bila v produkcijsko okolje hkrati z novo generacijo programske opreme COBISS Lib, V13.0, nameščena tudi nova verzija programske opreme COBISS 3, V13.0, ki omogoča, da so vse spremembe, ki jih knjižničarji naredimo ob delu v aplikaciji COBISS 3, že takoj vidne tudi v aplikaciji COBISS Lib in obratno. COBISS 3 in COBISS Lib torej lahko uporabljamo istočasno, in to brez strahu, da bi ob uporabi enkrat ene drugič druge prišlo do kakršnekoli zmede. IZUM je na ta način knjižnicam omogočil enostaven in postopen prehod na novo programsko opremo, ki bo precej lažji, kot je bil pred leti prehod s programske opreme COBISS 2 na COBISS 3, ki je v nekaterih knjižnicah trajal tudi več let.

IZUM je za pomoč knjižnicam pri prehodu na spletno aplikacijo COBISS Lib oblikoval Navodila za delo v aplikaciji COBISS Lib, posredoval jim je dva predstavitvena posnetka, dosegljiva na Prihaja COBISS Lib in Prehod na COBISS Lib, 5. oktobra 2023 pa prek orodja ZOOM organiziral še predstavitev dela v programski opremi COBISS Lib. Predstavitev je tudi posnel, posnetek pa dan kasneje na povezavi Predstavitev dela v programski opremi COBISS Lib preko e-pošte posredoval knjižnicam. Ker oktobrski predstavitvi nisem uspela prisostvovati, mi je ta posnetek pred dnevi prišel zelo prav. Ko sem si ga ogledala, sem takoj pričela z delom v COBISS Lib. Čeprav mi je vmesnik nove spletne aplikacije sprva deloval precej tuje, sem se njegove grafike in prijetnih barv hitro navadila. Sedaj uporabljam samo še COBISS Lib, COBISS 3 pa odprem le še za primerjavo med obema aplikacijama.

V aplikacijo COBISS Lib se kot knjižničarji za svojo knjižnico lahko prijavimo na dva načina. Prvi je preko zavihka »Knjižničarji« na COBISS-ovi domači spletni strani, kjer pod »COBISS Lib« izberemo možnost »Prijava v pravo okolje« in iz spustnega seznama, ki se pojavi, s pomočjo akronima izberemo svojo knjižnico, nakar sledi prijava z uporabniškim imenom in geslom. Drugi način je prijava preko povezave, pri čemer kot akronim vpišemo akronim svoje knjižnice.

Programska oprema COBISS je skozi leta doživela številne spremembe. Če je COBISS 2 predstavljal obliko terminalske aplikacije brez grafike in barv, pri čemer uporaba miške ni bila mogoča, je COBISS 3 v tem smislu močno napredoval in postal barvna grafična aplikacija, namenjena uporabi na različnih namiznih računalnikih. COBISS 3 je bil v produkciji več kot 20 let, okoliščine in razvoj pa so zahtevali svoje. Če je leto 2020 prineslo zgolj odločitev za začetek razvoja nove aplikacije COBISS 4, je marec 2021 prinesel dejanski začetek njenega načrtovanja in razvoja. Oktobra 2022 je bila na COBISS konferenci predstavljena prototipna verzija nove programske opreme, v začetku leta 2023 pa je bilo knjižnicam že omogočeno testiranje beta verzije COBISS Lib. Do septembra 2023 se je aplikacija še dopolnjevala z manjkajočimi funkcionalnostmi, odpravljale so se tudi napake, ki so se pojavljale, v nedeljo, 17. septembra 2023, pa so aplikacijo že namestili v produkcijsko okolje za skoraj 1500 knjižnic. COBISS Lib je zelo kompleksna aplikacija, saj ima več kot 1000 vnosnih oken, pri njenem razvoju pa je bilo razrešenih tudi veliko tehničnih izzivov.

Podobno kot je bil COBISS 3 v produkciji veliko število let, bo najbrž enako tudi z novo spletno aplikacijo COBISS Lib. Kot taka se bo ves čas sproti dopolnjevala in nadgrajevala, dokler ne bodo okoliščine in z njimi povezan razvoj znova zahteval nekaj novega.


V prilogi so vse tri zaslonske slike, kjer se da posamezno sliko povečati.

Skip to content