Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Nova monografija o filozofiji odprte znanosti

Nova monografija o filozofiji odprte znanosti

V seriji Philosophy of Science zbirke Elements pri založbi Cambridge University Press je nedavno izšla monografija z naslovom “Philosophy of Open Science” avtorice Sabine Lionelli z Univerze v Exetru. Delo je plod projekta ERC “A Philosophy of Open Science for Diverse Research Environments“.

V monografiji avtorica preučuje vpliv načel in praks odprte znanosti v sodobnem raziskovanju ter njihovo povezanost s spoznavno teorijo v znanosti. Knjiga se osredotoča na analizo pomislekov, ki so spodbudili pozive po večji odprtosti v znanstvenem raziskovanju. Poudarja, da klasična interpretacija odprtosti kot zgolj deljenje virov, ki se pogosto pojavlja v pobudah in politikah odprte znanosti, lahko privede do neželenih posledic, kot sta omejevanje raznolikosti spoznanj in poslabšanje spoznavne pravičnosti, kar lahko vodi v nezanesljivo in neetično znanje.

Nasprotno pa avtorica v delu predlaga, da bi morali odprtost razumeti kot prizadevanje za vzpostavljanje premišljenih povezav med raziskovalnimi praksami. Osredotoča se na procesno naravnanost raziskovanja kot orodja za učinkovito in odgovorno delovanje. Zastavlja se vprašanje, kako doseči odprtost, ki bo spodbujala raznolikost idej in sodelovanje, ter tako prispevala k napredku znanosti.

Elektronska knjiga “Philosophy of Open Science” je na voljo v odprtem dostopu na platformi Cambridge Core.

Philosophy of Open Science

Philosophy of Open Science.

Skip to content