Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Nova knjižnica na Osnovni šoli Vič

Nova knjižnica na Osnovni šoli Vič
7. 11. 2023
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica
Damjana Vovk
Narodna in univerzitetna knjižnica
Gregor Škrlj

Uvod
Šolska knjižnica na osnovni šoli predstavlja oazo znanja in domišljije. Je prostor, ki z bogato zbirko knjig, revij, multimedijskih virov ter dostopom do sodobne tehnologije, spodbuja branje, učenje in ustvarjalnost ter navdušuje in spodbuja učence k raziskovanju in odkrivanju sveta literature. Šolska knjižnica mora biti opremljena z udobnim knjižničnim pohištvom ter s sodobnimi napravami (računalniki, tablicami in drugimi napravami, ki omogočajo učencem raziskovanje in uporabo digitalnih virov).  

Skladno z Navodili za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (2007, str. 7) je zapisano, da je knjižnica z multimedijsko učilnico osrednji študijski in informacijski center šole. Nameščena mora biti v osrednjem delu šolske stavbe, v neposredni navezavi na prostore za pouk. Sestavni del knjižnice je multimedijska učilnica, ki je namenjena predvsem delu učencev z uporabo sodobnih elektronskih medijev, a tudi vseh ostalih dejavnosti, ki se izvajajo v večji skupini. Poleg navezave na knjižnico naj bo učilnica dostopna tudi neposredno iz območja prostorov za pouk, saj v njej potekajo tudi vse dejavnosti iz področja računalništva. Notranja razporeditev in oprema knjižnice naj omogočata hkratni potek različnih dejavnosti (predavanja, razstave, iskanje informacij prek elektronskih medijev, izposojo knjižničnih in ne knjižničnih gradiv, ipd.). K prostorom knjižnice sodita še prostor za strokovno delo knjižničarja in prostor za avdiovizualno in računalniško opremo. Učencem in učiteljem naj bo zagotovljena dostopnost gradiva med poukom in po njem. Velikost knjižnice je odvisna od velikosti šole in se giblje od 0,9 m2/učenca pri 9-oddelčni šoli do 0,34 m2/učenca pri 27-oddelčni šoli. 

Pri načrtovanju šolskih knjižnic je potrebno upoštevati naslednje dejavnike (IFLA – Smernice za šolske knjižnice, 2019, str. 33): 

  • Osrednja lega, če je mogoče, naj bo knjižnica v pritličju.
  • Dostopnost in bližina prostorov, kjer poteka poučevanje.
  • Hrup – vsaj nekateri deli knjižnice naj bodo zaščiteni pred zunanjim hrupom.
  • Ustrezna in zadostna naravna in/ali umetna osvetljenost.
  • Ustrezna sobna temperatura (hlajenje in ogrevanje), ki vse leto zagotavlja dobre pogoje za delo in ohranjanje zbirk.
  • Ustrezno načrtovanje za knjižnične uporabnike s posebnimi potrebami.
  • Primerna velikost, ki ponuja dovolj prostora za knjižno zbirko (leposlovje, strokovno gradivo, trdo in mehko vezavo), časopise in revije, ne tiskane vire in skladiščenje, prostor za učenje in branje, dovolj računalnikov z dostopom do spleta (sodobna in ustrezna IKT), razstavne prostore in delovne prostore za knjižnično osebje.
  • Prilagodljivost, ki omogoča izvajanje raznovrstnih dejavnosti in pripravljenost na prihodnje spremembe na področju vzgoje in izobraževanja ter razvoj tehnologije. 

Nova šolska knjižnica
Osnovna šola Vič, enota na Abramovi 29 v Ljubljani, je nedavno prejela ugledno Plečnikovo nagrado za svojo novo šolsko knjižnico. Knjižnica je dobesedno postala središče šole, saj so jo arhitekti preselili v avlo, kjer so z rešetkami ogradili osrednji del prostora ter knjižnico umestili vanj. Šolska knjižnica Osnovne šole Vič je zasnovana minimalistično, saj nima sten in stropa, obdajajo jo le tanke vertikalne rešetke, pred katerimi je na nivoju polic pleksi zasteklitev (Slika 1).

Knjižne police
Slika 1: Pogled na police ter izposojevalni pult (foto: Gregor Škrlj)

Šolska knjižnica naj bi bila tudi podporno okolje za izvajanje učnih dejavnosti, a v šolski knjižnici Osnovne šole Vič to v trenutni situaciji ni izvedljivo (Slika 2). Prvi moteči element je hrup, ki mu je zaradi odsotnosti sten izpostavljena knjižnica. Hrup vsakodnevnega dogajanja na hodnikih šole onemogoče pogovor v knjižnici v času odmora. Med motilci miru v knjižnici je tudi polkrožno stopnišče za prehajanje iz pritličja v prvo nadstropje, ki je del knjižnice. Je hrupno, saj kovinske stopnice “škripajo”, v knjižnico pa se sliši vsaka beseda hodečih po stopnicah. Moteč element v predstavlja tudi dvigalo, ki je del zunanje stene knjižnice.

Ne le da odsotnost sten knjižnico izpostavlja, v sami knjižnici ni dovolj ustreznih čitalniških mest za hkratni obisk in pouk celega razreda.

Knjižnica uporabnikom tudi ne omogoča zasebnosti pri iskanju, pregledovanju in branju knjižničnega gradiva. To se pozna tudi na obisku knjižnice, ki je po besedah knjižničarke, po preselitvi knjižnice upadel.

Čitalniško pohištvo
Slika 2:  Pogled v knjižnico (čitalniški del) ob vstopu (foto: Gregor Škrlj)

V knjižnici ni IKT opreme za uporabnike, ni namenskega računalnika ali tablice, s pomočjo katerega bi učenci lahko preverili dostopnost zaloge, podaljšali izposojeno gradivo ali opravili druge storitve.

Police so razporejene zgolj po obodu knjižnice, horizontalno in pravokotno na rešetke. Zasnova regalov ne omogoča spreminjanja nastavitve višine polic. Gradivo na policah je označeno z izvlečenimi kovinskimi razdelilniki, iz katerih so izrezane črke abecede. Kovina označevalnikov ni fino obdelana in ostri robovi predstavljajo nevarnost tako za uporabnike in zaposlene, kot tudi za gradivo samo (Slika 3). Praznina črk pa predstavlja še eno neprijetnost za otroke, saj so črke pravilno obrnjena le z ene strani, pri pogledu z druge strani pa jih vidijo obrnjene zrcalno (Slika 4).

Kovinska črka B
Slika 3: Kovinski razdelilnik s črko (foto: Gregor Škrlj)

Kovinske črke - oznake
Slika 4: Kovinski razdelilniki (foto: Gregor Škrlj)

Izpostaviti je potrebno tudi težavo s prepihom, saj so med rešetkami, na vsaki polici posebej vstavljene prozorne pleksi plošče, med katerimi se čuti prepih. Težavo predstavjajo tudi težka vhodna vrata v prostor knjižnice, ki nimajo kljuke in otežujejo vstopanje v knjižnico (še posebej mlajšim učencem).

Osnovna šola ima knjižnico, ki pa ne služi svojemu namenu v popolnosti.

Nekaj fotografij v galeriji (ob kliku na posamezno fotografijo se le-ta poveča):

Viri in literatura

IFLA – Smernice za šolske knjižnice (2. dop. izd.). (2019). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. https://online.anyflip.com/hqule/hmdj/mobile/index.html (Original dela izdan v angleščini junija 2015)

Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji: razpisno gradivo (maj, 2007). (4. 5. 2022). Ministrstvo za šolstvo in šport. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Investicije/Janja/Navodila-za-graditev-osnovnih-sol-v-RS.pdf

Skip to content