Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

New Model Library: Pandemic Effects and Library Directions

New Model Library: Pandemic Effects and Library Directions
2. 11. 2021

OCLC Research je želel zajeti izkušnje vodilnih iz knjižnic med pandemijo ter njihovo razumevanje knjižnice v prihodnosti. Zastavili so si dve ključni vprašanji:
– Kako so se vodilni v knjižnicah odzvali na novo delovanje?
– Kakšne so vizije vodilnih za knjižnice, ki so posledica spremenjenih praks in okolja?

Okoliščine, v katerih knjižnice opravljajo svoje naloge, so se med pandemijo COVID-19 močno spremenile. Vodje knjižnic so se prilagodili s hitrim preoblikovanjem delovnih okolji, ponovno ocenili prednostne naloge zbirke in si na novo zamislili skupnost. 

Med aprilom in julijem 2020 je bilo opravljenih več polstrukturiranih intervjujev med 29 vodij knjižnic (1 nacionalne, 7 splošnih in 21 visokošolskih knjižnic iz 11 držav po svetu). Zbrali so podatke ter zapisali ugotovitve, ki so objavljene v poročilu. Poročilo je dostopno na povezavi, datoteka pa je dodana tudi kot priloga k novici. 

Pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: naslovnica poročila 
 

Skip to content