Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Navigating Copyright for Libraries – Purpose and Scope

Navigating Copyright for Libraries – Purpose and Scope
7. 10. 2022
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

Mednarodna zveza knjižničarskih združenj in ustanov (IFLA) je objavila odprto dostopno publikacijo Navigating Copyright for Libraries – Purpose and Scope, ki so jo uredile Jessica Coates, National Library Australia, Victoria Owen, University of Toronto, Kanada in Susan Reilly, Irish Research Electronic Library, Irska.

Krmarjenje po avtorskih pravicah za knjižnice je na voljo za brezplačen prenos z odprtim dostopom iz repozitorija IFLA in s spletne strani de Gruyter, kjer je na voljo tudi za naročanje v tiskani obliki.

Knjiga z 20 poglavji je namenjena knjižničarjem po vsem svetu kot referenca, orodje za učenje in kot način dohitevanja ključnih procesov in razvoja.

Informacije so ključni vir za osebni, ekonomski in družbeni razvoj. Knjižnice in arhivi so primarna pravična dostopna točka do informacij za posameznike in skupnosti, pri čemer je veliko informacij zaščitenih z avtorskimi pravicami ali licenčnimi pogoji.

V tem zapletenem pravnem okolju knjižničarji in informacijski strokovnjaki delujejo v središču avtorskih pravic, pri čemer usklajujejo med zagotavljanjem razumevanja in skladnosti z zakonodajo o avtorskih pravicah ter omogočanjem dostopa do znanja za raziskave, izobraževanje in inovacije.

Vsebina knjige je razdeljena na štiri dele, ki pokrivajo osnove avtorskih pravic; pravice uporabnikov in javni interes; mednarodni razvoj: argumenti za sodelovanje knjižnic in nova vprašanja v zvezi z avtorskimi pravicami.

Skip to content