Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Narodna in univerzitetna knjižnica izvedla pilotno fazo izobraževanja glede finančne pismenosti

Narodna in univerzitetna knjižnica izvedla pilotno fazo izobraževanja glede finančne pismenosti
31. 3. 2021
dr. Alenka Kavčič Čolić 
Narodna in univerzitetna knjižnica
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) od decembra 2018 sodeluje pri projektu Finančna pismenost s pomočjo splošnih knjižnic (FINLIT), ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+. Namen projekta je razvoj izobraževalnih modulov finančne pismenosti, ki so namenjeni starejšim končnim uporabnikom splošnih knjižnic. Projekt koordinira Fundacija za razvoj informacijske družbe (FRSI) iz Varšave (Poljska), sodelujejo pa tudi Fundacija »Globalne knjižnice« (Bolgarija), knjižnica »Ovid Densusianu« Hunedoara v Devi (Romunija) in NUK.

Logotip projekta

Pri projektu je bilo za namen izobraževanja končnih uporabnikov v splošnih knjižnicah pripravljenih 11 modulov s finančnega področja, in sicer pet osnovnih in šest naprednih. Med obravnavanimi vsebinami so osebne finance, bančništvo, krediti in posojila, zavarovanja, spletno bančništvo, spletno nakupovanje, dedovanje idr. Poleg vsebinskih modulov je posebna pozornost namenjena metodam izobraževanja starejših uporabnikov (nad 55 let).

Izobraževanja so kombinirana in sledijo Kolbovem učnem krogu. Predvidevajo srečanje v živo ali prek spleta. Spletni tečaj poleg pomembnih informacij na podlagi zanimivega pedagoškega pristopa vključuje tudi različne teste, kvize, vaje in podobno. Vsak modul spremlja učni scenarij, ki je pomembno orodje za knjižničarja izobraževalca pri vodenju tečaja. Poleg tega so pripravljeni še zanimive vaje in gradivo za udeležence tečajev.

Znanje, ki smo ga zbrali v omenjenih modulih, smo pridobili od izkušenih tujih predavateljev na področju finančne pismenosti in ga prilagodili našemu okolju. Pri prilagajanju vsebine tečajev s finančnega področja smo sodelovali s strokovnjaki iz Zveze potrošnikov Slovenije, Zavarovalniškega združenja Slovenije, z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, pravniki … V pilotni fazi so sodelujoči knjižničarji izrazili željo, da se aktivno vključijo in scenarije ter vsebine še dopolnijo, med drugim tudi z naborom knjižničnega gradiva iz svojih zbirk. Pri pripravi šestih modulov za poučevanje odraslih smo sodelovali s strokovnjaki s tega področja s Filozofske fakultete, z Andragoškega centra Slovenije, Zavoda za šolstvo Slovenije in še nekaterimi posamezniki.Plakat projekta

Od 15. februarja do 19. marca 2021 je potekala pilotna faza izobraževanj FINLIT, v kateri je sodelovalo šest knjižničarjev, predstavnikov iz Knjižnice Domžale, Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, Mestne knjižnice Ljubljana in Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Sodelujoče knjižnice so bile izbrane, ker so izrazile zanimanje za uvajanje novega izobraževanja za svoje uporabnike. Do konca leta bo vsaka od sodelujočih knjižnic na podlagi pripravljenih vsebin v okviru projekta Finlit, dostopnih na spletni strani, izvedla vsaj eno izobraževanje za svoje uporabnike.

Pilotna izvedba projekta je potekala prek spleta (Zoom) v treh delih po pet do šest dni z vmesnim tedenskim odmorom. Vsako izobraževanje je trajalo dve uri.

Mednarodna srečanja udeležencev v pilotnih izvedbah projekta FINLIT ter medsebojna izmenjava izkušenj pri pripravi vsebin FINLIT in pri izobraževanjih so potekala 22. in 29. marca (ter bodo še 19. aprila 2021) v vseh štirih partnerskih organizacijah.

V NUK-u smo veseli, da so sodelujoči v pilotnih izobraževanjih projekta FINLIT zadovoljni z obravnavo vsebin, povezanih s finančno pismenostjo. Prednost izobraževanj FINLIT je v tem, da knjižničar sam suvereno prevzame vlogo vodnika skozi finančno znanje in svoje uporabnike finančno opismeni ter po potrebi napoti na dodatne relevantne informacijske vire ali strokovnjake.

 

Skip to content