Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

NAPLE Forum

NAPLE Forum
1. 9. 2022
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

NAPLE Forum je mednarodno nevladno združenje, ki zagovarja interese nacionalnih knjižničnih organov v Evropi, ustanovljeno 4. oktobra 2002. Glavni cilj je promoviranje načel in strategij splošnih knjižnic.

Članstvo v NAPLE je odprto za vse državne organe, ki skrbijo za splošne knjižnice ali druge enakovredne ustanove, ki oblikuje politiko in so odgovorne za splošne knjižnične storitve na nacionalni ravni ali v okviru zvez prevzema ustrezno raven te odgovornosti.

Cilji NAPLE so obveščanje o trenutnem stanju splošnih knjižnic v Evropi, opredeljevanje področji primernih za sodelovanje v novi Evropi, podpirati skladen razvoj evropske knjižnične politike, spodbuditi nadaljnji nacionalni razvoj knjižničnih storitev, opredeliti teme in področja za prihodnje skupne raziskave ter zagotoviti najboljše prakse dela splošnih knjižnic.

Vse evropske države so dobrodošle, da sodelujejo v združenju NAPLE. Slovenijo predstavlja mag. Aleš Klemen (Mestna knjižnica Ljubljana). Na spletnih straneh so programi, ki podpirajo cilje NAPLE, ustvarjeni za olajšanje sodelovanja pri določenih temah med splošnimi knjižnicami v državah članicah – NAPLE Sister Libraries. Za različne poglobljene razprave o določenih temah oblikujejo časovno omejene delovne skupine.

Na spletni strani so objavljene tudi strategije in zakonodaja članic. Med njimi je tudi slovenska strategija splošnih knjižnic in zanimiv prispevek Načrtovanje knjižnične mreže splošnih knjižnic v Sloveniji avtorja Aleša Klemna.

Za splošne knjižnice v Evropi (skupne vire, okrepitev dela knjižnic) in močnejšo prisotnost splošnih knjižnic se je NAPLE povezal z dvema velikima evropskima knjižničarskima organizacijama EBLIDA in PUBLIC LIBRARIES 2030 16. junija 2022 na konferenci ob 30. obletnici EBLIDA v Atenah.

Skip to content