Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Nagrajene nemške knjižnice v letu 2023

Nagrajene nemške knjižnice v letu 2023
10. 1. 2024
Canva (ustvarjeno)

Der Deutsche Bibliotheksverband (DBV) s partnerji in sponzorji, kot so fundacija Deutsche Telekom, strokovni združenji BIB in VDB ter nemško knjigotrško združenje, vsako leto podeli štiri  nagrade:

Knjižnica leta 2023: Zentralbibliothek der Stadtbüchereien Düsseldorf


Zentralbibliothek der Stadtbüchereien Düsseldorf v KAP1 izpolnjuje vse kriterije knjižnice, usmerjene v prihodnost. V participativnem procesu je na podlagi različnih potreb različnih skupin uporabnikov razvila »idealno knjižnico« z visoko kakovostjo bivanja. Omeniti velja, da proces transformacije vključuje tudi notranje strukture in nove formate za sodelovanje med oddelki. Osrednja knjižnica mestnih knjižnic Düsseldorfa je bila odprta 6. novembra 2021 z novim konceptom v KAP1 sredi mestnega središča Düsseldorfa. Na 8.000 m² javnega prostora se ne osredotoča le na knjige in medije, temveč predvsem na ljudi. Preureditev osrednje knjižnice zadovoljuje (odprta 7 dni v tednu) visoke zahteve in pričakovanja državljanov ter ustvarja napredno in odprto mesto znanja, sodelovanja in komunikacije v svoji estetski zasnovi, prostorih in storitvah ter digitalnih storitvah. 600 delovnih postaj, 2.000 vtičnic in enajst coworking učnih omaric, laboratorij prihodnosti za preizkušanje tehnologij z očali VR in igralne ponudbe ter studio LibraryLab za snemanje podcastov vabijo v popolnoma novo izkušnjo knjižnice. Nagrado v vrednosti 20.000 evrov so podelili v prostorih knjižnice 24. oktobra 2023.

Nagrada je edina nacionalna knjižničarska nagrada v Nemčiji, ki jo skupaj podeljujeta Združenje nemških knjižničarjev in fundacija Deutsche Telekom v čast zglednim in inovativnim knjižničnim konceptom v digitalnem svetu. Vloge je mogoče oddati večkrat. Za nagrado knjižnice so odločilni: Kakovost in inovativnost knjižničnega dela, Predstavitev zamisli ali strategije, Kreativna uporaba digitalnih možnosti, Usmerjenost v prihodnost, Trajnostni učinek, Prispevek k doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja ZN, Privlačne storitve, Medijsko učinkovito delo z javnostmi, Nadregionalna/mednarodna zavezanost, Lokalno, regionalno, mednarodno mreženje, Kakovost prijavne dokumentacije.

Knjižnica leta 2023 v majhnih občinah in regijah: Stadt- und Schulbücherei Lauenburg


Stadt- und Schulbücherei Lauenburg
(11.000 prebivalcev) je s svojo aplikacijo pokazala, kako se lahko knjižnica v majhnem mestu razvija in nudi učinkovite ter inovativne storitve in ponudbo za svoje uporabnike. Že sama vizualna kakovost aplikacije jasno kaže, da je ta knjižnica izjemna. Od leta 2018 se knjižnica predstavlja kot “digitalno vozlišče”. V prostorih knjižnice lahko prenosnike in tablice uporabljamo za različne namene; ponuja izkustveni dostop do virtualne resničnosti. S prostorom za ustvarjanje, ponudbo iger in robotskimi dogodki, zlasti za otroke, svojim uporabnikom omogoča pridobitev praktičnih izkušenj z novo in vrhunsko tehnologijo. Na splošno je inovativna ponudba iz in za področja MINT izjemna za tako majhno ustanovo in kaže namen knjižnice, da bo v prihodnosti dobro pozicionirana. To tudi dokazuje, kako pomembno je imeti v prihodnost usmerjeno knjižnično strategijo in jo dosledno izvajati. Nagrado v vrednosti 7000 evrov so podelili 20. oktobra 2023 v avditoriju Weingartenschule Lauenburg.

Leta 2020 sta nemško knjižničarsko združenje (DBV) in fundacija Deutsche Telekom prvič podelila nagrado »Knjižnica leta v majhnih občinah in regijah«. Nagrada je podeljena knjižnicam vseh vrst v mestih in skupnostih z do 50.000 prebivalci.

Novinarska nagrada nemških knjižnic 2023

Novinarji oddaje Radia Bremen “buten un binnen” Brit Bentzen, Anna Berkhout, Anna-Lena Borchert, Nina Cöster in Immo Maus so 26. maja 2023 prejeli novinarsko nagrado nemških knjižnic 2023 v okviru BiblioCona v Hannovru. V petdelni seriji, ki je bila predvajana od 14. do 18. marca 2022, so avtorji predstavljali različne naloge in funkcije knjižnic od visokošolske, mestne in potujoče knjižnice do prostovoljno vodene četrtne knjižnice v Bremnu in Bremerhavnu ter prikazali, kako knjižnice kot tretje mesto vplivajo na urbano družbo. Na podlagi zgodovine so prikazali, kako so knjižnice danes umeščene kot tretji prostor: ponujajo promocijo branja in medijsko izobraževanje, zavezane so k večji ekološki trajnosti, na primer s semenskimi knjižnicami, in so pomembna nepotrošniška mesta za urbano družbo, kjer se ljudje srečujejo in izmenjujejo ideje. Avtorji so dali besedo tako uporabnikom kot zaposlenim v knjižnici in tako posredovali aktualno sliko strokovnega področja.

Združenje nemških knjižničarjev (DBV), Strokovno združenje informacijskih knjižnic (BIB) in Združenje nemških knjižničarjev (VDB) enkrat letno od leta 1987 skupaj podelijo novinarsko nagrado nemških knjižnic (“Helmut Sontag Prize”) v vrednosti 7500 evrov. Nagrajujejo novinarje ter uredništva medijev, ki na jasen način posredujejo družbeni in kulturno-politični pomen knjižnic, njihove nove naloge in vloge ter njihovo komuniciranje izobraževanja, kulture in znanosti.

Znak kakovosti Buchkita 2023

Interesna skupina za spodbujanje branja Nemškega knjigotrškega združenja in Nemškega knjižničnega združenja (DBV) od leta 2019 podeljujeta Book Kindergarten Seal of Quality vrtcem, ki se posebej zavzemajo za spodbujanje branja v zgodnjem otroštvu. Pečat kakovosti odlikuje varstvene ustanove, v katerih so izkušnje zgodnjega otroštva v zvezi s pripovedovanjem zgodb, rimanjem in branjem v središču pedagoškega koncepta. Cilj je prikazati pomen jezikovne in bralne podpore v zgodnjem otroštvu ter zavzetost vrtcev na tem področju.

Več o nagrajenih vrtcih in namenu nagrade v videu.

Poleg tega njihove komisije, sekcije in regionalna združenja podeljujejo še tematske ali regionalne knjižnične nagrade (Best-Prac­tice-Slam In­for­ma­ti­ons- und Me­di­en­kom­pe­tenz, TIP – Team Award In­for­ma­ti­on Pro­fes­sio­nals, Best-Prac­tice-Wett­be­werb In­for­ma­ti­ons­kom­pe­tenz).

Skip to content