Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Nagrada IFLA Green Library Award 2024

Nagrada IFLA Green Library Award 2024

Cilji nagrade IFLA Zelena knjižnica

Namen nagrade je priznanje najboljšim zelenim knjižnicam ali projektom zelenih knjižnic, ki najbolje izražajo zavezanost okoljski trajnosti. Glavni cilji nagrade vključujejo:

  • Nagraditi zeleno knjižnico ali projekt zelenih knjižnic, ki najbolje izraža zavezanost okoljski trajnosti.
  • Krepitev zavesti o družbeni odgovornosti in poudarjanje vodilne vloge knjižnic pri spodbujanju družbene odgovornosti in njihovo vlogo pri okoljski vzgoji.
  • Spodbujati svetovno gibanje zelenih knjižnic, ki se ukvarjajo s trajnostno grajenimi stavbami, trajnostnimi storitvami, dejavnostmi, programiranjem, informacijskimi viri, zbirkami in projekti ter pobudami za socialno trajnost v knjižnicah.
  • Spodbujanje razvoja zelenih knjižnic na različnih ravneh: na lokalni, regionalni in svetovni
  • Spodbujati vse vrste knjižnic, da aktivno predstavijo svoje zelene dejavnosti mednarodnemu občinstvu.

Poleg tega nagrada sledi ključni pobudi IFLA 1.1: Pokažite moč knjižnic pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, kar pripomore k vlogi knjižnic in knjižničarjev pri napredku trajnostnih standardov ter spodbuja specializirano znanje v strokovni praksi.

Nagrada se podeljuje v dveh kategorijah:

  • Kategorija 1: Najboljša zelena knjižnica/veliki projekt
  • Kategorija 2: Najboljši projekt zelene knjižnice

Poleg tega lahko posebno priznanje prejme projekt, ki je bil izveden z minimalnimi sredstvi, a ima pomemben učinek.

Prijavnica, obrazec za samoevalvacijo, kriteriji ocenjevanja, roki in drugi napotki so na voljo na spletni strani IFLA.

Skip to content