Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Nadgradite svoje znanje

Nadgradite svoje znanje
15. 4. 2022

V mesecu maju in juniju vas vabimo na tečaje v Narodno in univerzitetno knjižnico.

Permanentno izobraževanje za knjižničarje
Obzorja Evropa in odprta znanost za knjižničarje (4. maj, Zoom)
Iskanje in uporaba e-virov v knjižnicah (12. maj, Zoom)
Knjižnični podcasti (25. maj, Turjaška ul. 1, računalniška učilnica)
Usposabljanje svetovalcev za odprto objavljanje (26. maj, Turjaška ul. 1, računalniška učilnica)
Modeli knjižne in knjižnične vzgoje od organizacije do izvedbe (27. maj, Leskoškova c. 12, učilnica)

Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo
Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime korporacije (5. maj, Turjaška ul. 1, računalniška učilnica)
Katalogizacija kontinuiranih virov – izpopolnjevalni tečaj (10.-11. maj, Zoom)
Katalogizacija – izpopolnjevalni tečaj (12. maj, Leskoškova c. 12, učilnica)
Katalogizacija elektronskih virov, dostopnih prek spleta (18. maj, Turjaška ul. 1, računalniška uilnica)
Katalogizacija neknjižnega gradiva: rokopisno gradivo, zapuščine in tvorjene zbirke (24. maj, Turjaška ul. 1, računalniška učilnica)
Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI (30. maj – 3. junij, Turjaška ul. 1, računalniška učilnica)

Izobraževanje za začetnike v stroki
Izzivi in pasti priprave pisne naloge za bibliotekarski izpit (21. junij, Zoom)
Tečaj za začetnike v stroki – Modul 2: Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva (4. maj, Leskoškova c. 12, učilnica)

Izobraževanje za uporabnike
Kako do knjižničnega gradiva in storitev Narodne in univerzitetne knjižnice (17. maj, Zoom)
Elektronski informacijski viri za pomoč pri študiju in raziskovalnem delu (19. maj, Zoom)
Uporaba orodja za upravljanje bibliografskih referenc EndNote Online (31. maj, Zoom)

Več o tečajih si lahko preberete na zgornjih povezavah, kjer boste našli tudi prijavnice.

Pripravila: Polona Marinšek (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: arhiv NUK

Skip to content