Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Načrtujmo projekt občanske znanosti: vloga visokošolskih knjižničarjev pri oblikovanju raziskav

Načrtujmo projekt občanske znanosti: vloga visokošolskih knjižničarjev pri oblikovanju raziskav

Občanska znanost (Citizen Science) je priporočena praksa odprte znanosti v programu Obzorje Evropa ter v ospredju nacionalne politike na področju znanstvenoraziskovalnega dela.
Cilj delavnice je bil, da se knjižničarji spoznajo s temeljnimi načeli oblikovanja raziskav občanske znanosti ter izvedbe same.
Predstavljenih je bilo pet osnovnih korakov pri oblikovanju raziskav, načrtovanje raziskave in odprte raziskovalne infrastrukture, ki jih lahko občanski raziskovalci uporabijo pri svojem delu.

Gradivo je dostopno.

Skip to content