Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Nacionalni svet za kulturo podprl NUK 2

Nacionalni svet za kulturo podprl NUK 2
27. 5. 2021

V torek, 25. maja 2021, je potekala seja Nacionalnega sveta za kulturo, posebej namenjena problematiki projekta NUK 2. Nacionalni svet za kulturo je neodvisno telo, ki spremlja in usmerja nacionalno strategijo in politike s področja kulture, poleg svetnic in svetnikov pa so na razpravi sodelovali tudi dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na MIZŠ, dr. Jelka Pirkovič, vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino MK RS, prof. Janez Koželj, podžupan MOL, mag. Tatjana Likar, sekretarka na Direktoratu za kulturno dediščino MK RS, Mateja Tilia, vodja Sektorja za investicije v visokošolsko in znanstveno infrastrukturo na Direktoratu za investicije MIZŠ, ter Viljem Leban, ravnatelj NUK.

Ravnatelj NUK Viljem Leban je v uvodnem prispevku predstavil številne dejavnosti in funkcije, ki jih opravlja NUK, ter strnil razloge, zakaj v Ljubljani nujno potrebujemo novo knjižnično stavbo. NUK 2 bo zagotovil prepotrebna uporabniška mesta in prostore za različne oblike učenja, raziskovanja in ustvarjanja: od individualnih in skupinskih študijskih prostorov, sobe za projektno delo, večnamenskih prostorov za projektno, računalniško in zahtevnejše multimedijsko delo, do studia in nočne čitalnice. Okoli 1.400 novih čitalniških mest bo umeščenih v 6 nadstropij s 300.000 enotami gradiva v prostem dostopu, namenjenih izključno uporabnikom, v pritličju in dodatnih poslopjih pa bodo večnamenske dvorane, razstavni in prireditveni prostori, izobraževalno središče, nočna čitalnica, studio, kavarna in knjigarna.

Foto: Bevk Perović arhitekti, model projekta NUK 2

Dr. Mitja Slavinec je pojasnil, da je MIZŠ že oddal vlogo za gradbeno dovoljenje in da rešujejo še vprašanje lastništva dela zemljišča nove knjižnice v vrednosti 3 milijonov EUR. V interesu MIZŠ je, da se z MOL čimprej dogovorijo za odkup oziroma prenos lastništva, da lahko pridobijo gradbeno dovoljenje in z njim kandidirajo za evropska sredstva, ki bodo glavni vir financiranja, saj iz proračuna ni pričakovati, da bi dovolj hitro zagotovili sredstva v ustrezni višini. Dr. Jelka Pirkovič je pozdravila programsko usmeritev in vizijo nove stavbe kot sodobnega, odprtega študijskega in raziskovalnega središča. Izgradnja NUK 2 bo pomenila razbremenitev Plečnikove knjižnice, kar je pozitivno tudi z vidika aktualne nominacije Plečnikove arhitekture na seznam svetovne dediščine UNESCO.

Tudi ostali razpravljavci in člani Nacionalnega sveta so podprli predstavljeno vizijo in v razpravi izpostavili nujnost čimprejšnjih konkretnih korakov v smeri začetka gradnje. Nacionalni svet za kulturo je v sklepu MIZŠ in MOL pozval, da najkasneje do konca julija letos urgentno skleneta dogovor glede prenosa zemljišča in ob tem zagotovita vsa potrebna soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Novico pripravil: Tomaž Bešter (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Slika: vizualizacija projekta NUK 2, Bevk Perović arhitekti

Skip to content