Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Nova sestava NSKD

Nova sestava NSKD
24. 3. 2023
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

Na predlog knjižnic, njihovih združenj in pokroviteljev, univerz in knjižničnega informacijskega servisa je vlada za obdobje od 19. marca 2023 do 19. marca 2028 v Nacionalni svet za knjižnično dejavnost imenovala priznane strokovnjake s področja knjižnične dejavnosti.

V svet so bili imenovani:

 • mag. Miro Pušnik (predsednik),
 • dr. Aleš Bošnjak,
 • dr. Vesna Čopič,
 • dr. Doris Dekleva Smrekar,
 • Mirjana Frelih,
 • Marjan Gujtman,
 • mag. Mirjam Kotar
 • Sandra Kurnik Zupanič,
 • Viljem Leban,
 • mag. Dunja Legat,
 • dr. Tanja Merčun Kariž,
 • dr. Jonatan Vinkler,
 • mag. Teja Zorko.

 

Skip to content