Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Na srečanju hrvaških knjižničarjev v Zagrebu

Na srečanju hrvaških knjižničarjev v Zagrebu
23. 9. 2021

Hrvaško knjižničarsko društvo je v petek, 17. 9. 2021, v hrvaški nacionalni knjižnici organiziralo strokovno srečanje o izgradnji, upravljanju in evalvaciji zbirk na temo Obvezni izvod – razvoj in vloga (Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki Obvezni primjerak – razvoj i uloga).

Poročilo o srečanju je objavljeno na spletni strani NSK. Irena Sešek (NUK) je predstavila zbiranje obveznega izvoda v Sloveniji. Kolegom v NSK je bilo še posebej zanimivo sodelovanje NUK in slovenskih založnikov, ki ga bodo prevzeli kot primer dobre prakse.

V novem Pravilniku o obveznem izvodu (Pravilnik o obveznom primjerku) hrvaško Ministrstvo za kulturo določa tudi zbiranje digitalnega izvirnika, o čemer razmišljamo tudi v Sloveniji. A z zbiranjem na Hrvaškem še niso začeli, saj gre za zelo velike datoteke in sedaj najprej pripravljajo tehnične pogoje.

Osnovno število, ki jih za obvezni izvod določa Pravilnik so – tako kot v Sloveniji – štirje obvezni izvodi (2x Zagreb, 2x Split), pri javno financiranih publikacijah pa je obveznih izvodov devet (knjižnice imajo možnost izbora). Temu je dodan še izvod za matične knjižnice in njihove domoznanske zbirke (torej 4+1 ali 9+1). Izkazalo se je, da ta sistem ne sledi več izgradnji domoznanskih zbirk na podlagi vsebinskih kriterijev in da založniki niso pripravljeni oz. obveščeni, da morajo oddati še dodatni obvezni izvod, zato bodo kolegi na Hrvaškem pripravili načrt za izboljšanje izvajanja določb zakona.

Hrvaške knjižnice delujejo tudi v različnih knjižno informacijskih sistemih (tudi nacionalna knjižnica v Zagrebu in univerzitetna knjižnica v Splitu), zato bo ena od njihovih prednostnih nalog tudi iskanje rešitev za optimizacijo postopkov.

Na srečanju so predstavili novi portal Hrvatski obvezni primjerak, ki je namenjen vsemu, kar spada pod obveznosti in razumevanje obveznega izvoda na Hrvaškem. V rubriki E-praktikum sta že dostopna dva posnetka o obveznem izvodu v Republiki Hrvaški in obveznem izvodu spletnih publikacij, zato lepo vabljeni k ogledu.

Tudi v NUK načrtujemo pripravo video vodičev, s katerimi želimo založnikom tudi na ta način predstaviti storitve, ki jih nudimo ter njihovo odgovornost za oddajo obveznega izvoda.

dekorativna slika

Novico pripravila: Irena Sešek (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Fotografija: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (z dovoljenjem avtorjev)

Skip to content