Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Motivacija učencev za učenje s pomočjo aplikacije Lino

Motivacija učencev za učenje s pomočjo aplikacije Lino
8. 4. 2021
mag. Mateja Drnovšek Zvonar
Osnovna šola Polje

Poleg tega, da sem šolska knjižničarka, sem tudi učiteljica zgodovine. V šoli sem večkrat naletela na izzive, kako spodbujati učence pri učenju. Želela sem obogatiti pouk, ga podkrepiti z različnimi pripomočki in s tem spodbuditi učence. Učenci so že v preteklosti, v prostem času, veliko uporabljali IKT (računalnik, tablice, telefone), zato je pomembno, da tudi v šoli in šolski knjižnici uporabljamo sodobne tehnologije. Brez tega ne gre že dobro leto (od marca 2020), ko se je pouk skoraj v celoti preselil v spletno okolje. Pri pouku zgodovine sem se zato odločila, da bom vključila cilje Knjižničnega informacijskega znanja (KIZ) in pripravila interaktivne table Lino. Lino je prosto dostopen program, ki omogoča izdelavo multimedijskih tabel, na katere nato vsak uporabnik doda svoje sporočilo. Ustvarila sem dvajset praznih interaktivnih tabel, vsaka je bila poimenovana po posameznih poglavjih, ki naj bi jih učenci obravnavali. Vsi so prejeli navodila in pričeli z delom. Poleg besedilnega dela so učenci na oglasne table vstavljali tudi slikovno gradivo.

Slika: Zaslonski zajem table z naslovom Delavsko gibanje

Na enega izmed listkov so zapisali razlage novih, neznanih besed in obvezno so morali biti zapisani tudi uporabljeni viri (navajanje virov je med cilji kurikula KIZ). Po končanem delu z oglasnimi tablami sta sledila pregled in izdelava vprašalnika. Vseh vprašanj je bilo dvajset (eno vprašanje iz vsakega sklopa). Vprašanja so zajela vso snov, slikovno gradivo in neznane besede. Za odgovore so imeli na voljo teden dni (napotki so bili objavljeni tudi na spletni strani šolske knjižnice). Vprašalnik je bil pripravljen s spletnim orodjem Google docs, tako da je vsak sam na daljavo rešil in oddal svoje naloge. Učenci večinoma pred tem programa Lino niso poznali, a se je izkazalo, da so spretni in vešči uporabe računalnika in so ga hitro doumeli. Učenje je bilo zabavno in niso ga doživeli kot dodaten napor. Pokazali so veliko mero kreativnosti, domišljije in uporabili različne predloge, zato so se interaktivne table med seboj razlikovale, vsaka je bila nekaj posebnega. Takšen način dela je učence zanimal, čas je hitro minil, hkrati pa so se urili v samostojnem učenju in izdelovanju lastnih zapiskov.

 

Skip to content