Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Mestna knjižnica Ljubljana in ENSULIB IFLA

Mestna knjižnica Ljubljana in ENSULIB IFLA
2. 7. 2021
mag. Ana Zdravje
Mestna knjižnica Ljubljana

V Mestni knjižnici Ljubljana se zavedamo svoje vloge največje slovenske splošne knjižnice in delujemo povezovalno tudi na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Smo člani mednarodnega združenja bibliotekarskih društev in ustanov IFLA (International Federation of Library Associations), organizacije, ki zastopa interese bibliotekarske in informacijske stroke, knjižnic in drugih organizacij na področju izvajanja informacijskih storitev in uporabnikov teh storitev. Redno se vključujemo v aktivnosti njenih delovnih teles, predvsem prek strokovnih sekcij, v petih smo tudi redna članica, in sicer v Sekciji knjižnic za otroke in mlade odrasle, Sekciji za knjižnične storitve za ljudi z oviranostmi, Sekciji metropolitanskih knjižnic, Sekciji splošnih knjižnic in Sekciji za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice.

V letu 2020 so nas kot eno izmed mednarodno prepoznavnih knjižnic, ki deluje na področju zelenih knjižnic, povabili tudi k podpri pri ustanovitvi nove sekcije za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section – ENSULIB). Sekcija je uspešno zaživela v letu 2021, ko so potekale tudi volitve za člane organov in delovnih teles pri IFLI. Med člane odbora strokovne sekcije ENSULIB je bila izvoljena mag. Ana Zdravje, vodja Knjižnice Šentvid – zelene knjižnice, ki je del mreže MKL. Vodja knjižnice mag. Ana Zdravje je diplomirala iz slovenistike in bibliotekarstva na ljubljanski Filozofski fakulteti. Magistrski naziv je pridobila na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. V knjižničarski stroki deluje od leta 2001, ko se je zaposlila v Knjižnici Šiška kot bibliotekarka. Po združitvi ljubljanskih knjižnic v Mestno knjižnico Ljubljana leta 2008 je postala vodja manjše krajevne knjižnice v Gameljnah, od marca 2014 je vodja večje krajevne Knjižnice Šentvid, kjer v njenem okviru sodeluje s šolami, društvi in Četrtno skupnostjo Šentvid. Vodila je delovno skupino Mestne knjižnice Ljubljana, ki je pripravila šesto mednarodno strokovno posvetovanje Mestne knjižnice Ljubljana »Knjižnica, srce mesta« 2021, posvečeno zelenim knjižnicam. Sodelovala je v delovni skupini za strokovna priporočila splošnih knjižnic v NUK, ki je v letu 2018 pripravila dokument Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028). Aktivno je udeležena pri razvoju knjižničarske stroke, npr. z referati na domačih in mednarodnih konferencah. Vključena je bila v razvojne procese RFDI sistema in tehnologije, ki so jo v Knjižnici Šentvid kot prvi v Mestni knjižnici Ljubljana vpeljali in implementirali. Od leta 2019 je tudi predsednica Društva bibliotekarjev Ljubljana.

Knjižnica Šentvid
Knjižnica Šentvid je ob prenovi prostorov in opreme leta 2014 dobila tudi novo podobo in poslanstvo – postala je zelena knjižnica. V letu 2019 je Knjižnica Šentvid sodelovala na natečaju za najboljšo zeleno knjižnico (Green Library Award), ki ga organizira krovna mednarodna knjižničarska organizacija IFLA, in s predstavitvijo svoje realizacije koncepta zelene knjižnice, dosegla izredno visoko uvrstitev. Nagrado Green Library Award krovna mednarodna knjižničarska organizacija IFLA od leta 2016 podeljuje za najboljšo predstavitev zelene knjižnice, ki sporoča njeno zavezanost trajnostnemu ohranjanju okolja in ozaveščanju glede vodilne družbene vloge knjižnic pri okoljski vzgoji. V skladu s svojim nazivom skrbi tudi za zbirko gradiva s področja ekologije, redno organizira Eko teden z dogodki za odrasle in otroke, s katerimi opozarja na okolje in prostor, v katerem živimo. V svetu že dodobra uveljavljeni koncept zelene knjižnice, ki zaznamuje sodobne knjižnice 21. stoletja, je prva v Sloveniji načrtno vpeljala ravno vodja Knjižnice Šentvid, mag. Ana Zdravje. Pred prijavo na Iflino tekmovanje je zeleno Knjižnico Šentvid s svojim referatom uspešno predstavila že na mednarodni konferenci »Let’s Go Green!«, sploh prvi na temo zelenih knjižnic, ki je med 8. in 10. novembrom 2018 potekala v Narodni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu, kjer je tudi dobila povabilo za sodelovanje v natečaju Green Library Award. Knjižnica Šentvid je na nagradnem natečaju leta 2019 v zelo tesni konkurenci med 34-mi prijavljenimi knjižnicami z vsega sveta zasedla zavidljivo 5. mesto. Prehitela je celo New York Library Association in njihovo predstavitev. Nagrado zmagovalni predstavitvi in priznanja petim finalistom so podelili na kongresu IFLA WLIC 2019, ki je med 24. in 30. avgustom potekal v Atenah.

Mag. Ana Zdravje bo zastopala stališča ali ideje celotne države v sekciji. Ob izvolitvi je postala tudi ambasadorka sekcije IFLE v svoji državi, kar pomeni, da bo zadolžena za širjenje novic novic v naši državi, za prošnje, razpise, informacije o projektih in obratno. O svojih aktivnostih v delovnem okolju bo seznanjala odbor strokovne sekcije.

 

Skip to content