Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Mega kviz 2020/21

Mega kviz 2020/21
23. 10. 2020
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

Mega kviz organizacijsko in strokovno vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v letošnjem letu, z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS. S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne kviz k reševanju kar se da široko populacijo otrok, se vključuje v medpredmetno povezovanje in spodbuja branje poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole. Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle, ki obsegajo tri sklope.
15. cikel MEGA kviza je posvečen Bralni znački, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture na Slovenskem. Bralna značka je slovensko kulturno gibanje in prostovoljna prostočasna dejavnost, ki s programi in akcijami spodbuja k branju družine s predšolskimi otroki, osnovnošolce, srednješolce in odrasle.
Letošnji cikel je za reševanje odprt od 21. oktobra 2020 do 15. maja 2021, trije vsebinski sklopi so:
– S knjigo kakor danes, a nekoč nekoliko drugače,
– »Brati pomeni početi podvige.« (Tone Pavček),
– Naš veliki bralni klub.

Podrobnosti in povezave za reševanje so dostopne na povezavi.

 

 

Skip to content