Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Mednarodni dan slovarjev 2022

Mednarodni dan slovarjev 2022
11. 10. 2022
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

16. oktober je mednarodni dan slovarjev, obeležuje se tudi v Sloveniji in vsako leto se v tem času organizirajo različni dogodki. Že četrto leto zapored ob mednarodnem dnevu slovarjev v Sekciji za leksiko ZDSDS in ZRC SAZU v čast slovarjem organizirajo različne prireditve, od predavanj in predstavitev novih slovarjev ter drugih jezikovnih virov do dveh okroglih miz. Z letošnjim letom se oziramo v preteklost, pregledujemo trenutno stanje in obenem pogledujemo naprej, v prihodnost slovarjev in slovaropisja za slovenski jezik.

Vabljeni, da se 12. oktobra 2022 ob 8.30 uri pridružite na platformi ZOOM (Meeting ID: 812 1822 9330, Passcode: 212938).

Program:

8.30 Uvodni pozdrav v imenu organizatorja (Mija Michelizza)
8.35 Marjeta Vrbinc, Uporabnost in razumljivost uvodov v slovenske slovarje z vidika uporabnikov
9.00 David Blažek, Preteklost, sedanjost in prihodnost slovensko-češkega in češko-slovenskega slovaropisja
9.25 Vesna Mikolič, Jezikovni viri na področju turizma
9.50 Odmor
9.55 Peter Weiss, Slovarji, naši jezikovni spremljevalci (in izdelki): osebni pogled
10.20 Melita Zemljak Jontes, Korpusni pristop k raziskovanju jezikoslovnih dilem – primeri dobre prakse pri študiju slovenskega jezika
10.45 Odmor
10.50 Kratke predstavitve novih slovarjev in drugih jezikovnih virov: Šolski slovar slovenskega jezika (Špela Petric Žižić), Pleteršnikov nedokončan leksikon slovenskih zemljepisnih imen (Miha Sušnik), Terminološki slovar betonskih konstrukcij (Mojca Žagar Karer), Davčni terminološki slovar (Mateja Jemec Tomazin), Metafida (Tomaž Erjavec), Korpus Trendi (Iztok Kosem), Projekt Loris (Matejka Grgič, Damjan Popič)
11.40 Odmor
11.50 Mojca Cestnik, Uporaba portala Franček v šolski praksi ali kako sejati navdušenje
12.15 Urška Vranjek Ošlak, Uporabnost Jezikovne svetovalnice pri pripravi sodobnega pravopisnega slovarja
12.40 Zaključek

Več informacij o vseh dogodkih, ki se bodo odvili ta dan, je dostopnih na povezavi.

Skip to content