Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Mednarodni dan slovarjev 2020

Mednarodni dan slovarjev 2020
15. 10. 2020

Vsako leto se po svetu 16. oktobra obeležuje dan slovarjev, tudi v Sloveniji. Slovar slovenskega knjižnega jezika (Cankarjeva založba, 2014) opredeli slovar kot knjigo, v kateri so besede razvrščene po abecedi in so pojasnjene. Poznamo različne slovarje – enojezične, večjezične, narečne, pravopisne, tehniške slovarje. Slovarji so lahko izdani v tiskani ali elektronski obliki, mnogi so tudi prosto dostopni na spletu.

V Sekciji za leksiko ZDSDS želijo letos s praznovanjem mednarodnega dneva slovarjev izpostaviti pomen slovarjev v izobraževalnem procesu. Opomnili bodo tudi na dejstvo, da letos mineva že 50 let od izdaje prve knjige Slovarja slovenskega knjižnega jezika. A zaradi zaostrene epidemiološke situacije bo obeleženje dneva slovarjev letos potekalo na daljavo, in sicer s pomočjo spletnega orodja ZOOM. Več o dogodku, programu v celotnem prispevku. Več o zgodovini dneva slovarjev na povezavi.

Ob tem je potrebno omeniti tudi spletni portal Fran Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, kjer so za isaknje besde, pojmov, razlag, na enem mestu dostopni različni slovarji.  

Še pogled v leto 2015, ko je bilo med 19. novembrom 2015 in 30. januarjem 2016 v NUK razstavljenih več kot 150 slovarjev in slovnic slovenskega jezika. Razstava je bila poimenovana Poljub z jezikom in je nastala v sodelovanju z dr. Kozmo Ahačičem (SAZU) in dr. Mojco Smolej (FF UL).

Novico pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash

 

Skip to content