Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Mednarodni dan pismenosti

Mednarodni dan pismenosti
8. 9. 2023
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

8. septembra obeležujemo Mednarodni dan pismenosti. Pismenost je sposobnost razumevanja, branja in pisanja ter zmožnost razumevanja vsakdanjih sporočil (več je dostopno na povezavi).

Obstaja več vrst pismenosti, ki jih posameznik razvija za boljše življenje. Kot je dejal Kofi Anan: “Literacy is a bridge from misery to hope” oziroma “Pismenost je most od bede proti upanju.” Zato je tudi v sodobni družbi pomembno posvečati velik pomen pismenosti ter izobraževanju. Trenutne svetovne razmere in hitre spremembe, ki smo jim priča, ovirajo napredek na področju pismenosti in povečujejo neenakosti med državami in prebivalci. Zadnja leta se povečuje odstotek otrok, ki ne znajo prebrati in razumeti preprostega besedila.

UNESCO bo 8. septembra 2023 obeležil mednarodni dan pismenosti pod geslom Promoting literacy for a world in transition: Building the foundation for sustainable and peaceful societies (Spodbujanje pismenosti za svet v tranziciji: gradimo temelje za trajnostne in miroljubne družbe). Vse podrobnosti so dostopne na povezavi.

Na mednarodni dan pismenosti, 8. septembra 2023, Bralno društvo Slovenije organizira posvet Branje za znanje, na katerem bodo osvetlil pomen pismenosti. Ta dan se v Sloveniji začne tudi Nacionalni mesec skupnega branja 2023.

Tudi vloga knjižnic pri razvijanju in ohranjanju pismenosti je zelo pomembna. Na povezavi si lahko preberete zbrane iztočnice z naslovom Using Libraries To Support National Literacy Efforts.

Skip to content