Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Medijska pismenost odraslih v Avstraliji: poročilo

Medijska pismenost odraslih v Avstraliji: poročilo
11. 8. 2021
mag. Mateja Drnovšek Zvonar
Osnovna šola Polje
Stas Knop (Pexels)

Novembra in decembra 2020 je raziskovalna skupina izvedla raziskavo na vzorcu 3510 odraslih Avstralcev, da bi raziskala katere vrste medijev posamezniki uporabljajo, kakšen vpliv imajo medijske dejavnosti ter kakšna je podpora pri medijski pismenosti.

Objavljeno poročilo je prva celovita analiza o tem, kako Avstralci razumejo in uporabljajo različne oblike tradicionalnih in digitalnih medijev. Ugotovitve kažejo, da večina Avstralcev vsak dan uporablja več različnih vrst medijev, da menijo, da so različne medijske dejavnosti pomembne v njihovem življenju, vendar je njihovo zaupanje v lastne medijske sposobnosti nepričakovano nizko. Ugotovitve kažejo tudi, da veliko preveč Avstralcev nima dostopa do nobene podpore pri medijski pismenosti, ko jo potrebujejo.

Soavtorji poročila trdijo, da je glede na to, kako so mediji sestavni del vseh vidikov vsakdanjega življenja, treba veliko več storiti za zadovoljevanje potreb skupin, ki so najmanj prepričane o svojih medijskih sposobnostih in ki imajo dostop do najmanj podpore. Ugotovitve kažejo tudi, da lahko izboljšanje medijske pismenosti neposredno prispeva k večji državljanski angažiranosti ljudi. V poročilu so omenjeni tudi podatki o knjižnicah (vpliv, podpora) ter na koncu poročila dodana priporočila za izboljšave.

Skip to content