Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Medijska pismenost med mladimi v Kanadi

Medijska pismenost med mladimi v Kanadi
28. 12. 2020

Brenna Owen v prispevku z naslovom Kids need media literacy education to match the rise of social networks: experts opisuje, da otroci v Kanadi potrebujejo več izobraževanj na področju spletnih virov ter prepoznavanja pravih, relevantnih informacij. Avtorica ugotavlja, da kljub dejstvu, da so pred leti medijsko pismenost vključili v učne načrte, le-teh niso posodabljali. Mlade je potrebno naučiti ločiti med kredibilnimi in napačnimi informacijami, še posebej v teh časih, ko so informacije na voljo le en dotik stran. 

Novico pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash

Skip to content