Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Medijska kultura in digitalni vsakdan mladih

Medijska kultura in digitalni vsakdan mladih
24. 4. 2023
mag. Urša Bajda
Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje

V okviru temeljnega projekta Medijski repertoarji mladih: socialni, politični in kulturni aspekti digitaliziranega vsakdana je Založba Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, s finančno podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), izdala poročilo o prvih ugotovitvah obsežnejše kvantitativne raziskave o rabah tehnologije in medijskih preferencah osnovnošolcev od 7. do 9. razreda in dijakov srednjih šol od 1. do 4. letnika.

Raziskovalke in raziskovalci pri temeljnem projektu Medijski repertoarji mladih: socialni, kulturni in politični aspekti digitaliziranega vsakdana so se leta 2022 posvetili konceptualizaciji in izvedbi kvantitativne raziskave, da bi razširjenost zaznanih digitalnih praks in izkušenj z medijskimi tehnologijami, ki so jih ujeli v poglobljenih skupinskih pogovorih z mladimi, preverjali še med splošno osnovno- in srednješolsko populacijo. Zanimalo jih je, kakšne so prevladujoče tehnokulture v domovih mladostnikov, kakšen dostop imajo do različnih komunikacijskih in medijskih tehnologij, kje in kako pogosto jih uporabljajo, kaj z njimi počnejo in kako se s tehnologijami srečujejo zunaj doma, predvsem v šolah in med vrstniki.

Gre za prvo tovrstno nacionalno raziskavo, ki medijske repertoarje mladostnikov zajema na presečišču ključnih družbenih sfer v času odraščanja, kar praviloma proučujejo tudi mednarodno primerljive raziskave. Kvantitativne podatke so zajemali prek spleta z metodo strukturiranega anketnega vprašalnika. S spletnim vprašalnikom so tako zbirali podatke o družinskem digitalnem medijskem okolju, medijskih subkulturah mladih ter apropriaciji medijskih tehnologij doma in med poukom v šolah.

Udeležence v raziskavi so spraševali o tem, katera omrežja in aplikacije sploh uporabljajo, kdaj in katere vsebine prek njih konzumirajo, kako do medijev in medijskih tehnologij dostopajo, kaj tam počnejo in kako se na digitalne tehnologije odzivajo njihovi starši, vrstniki in učitelji.

Celotno poročilo je dostopno na povezavi.

Skip to content