Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Manifest zelenih knjižnic – sodelovanje za ljudi in planet

Manifest zelenih knjižnic – sodelovanje za ljudi in planet
5. 12. 2022
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

Okoljska odgovornost je ključna agenda za širok nabor organizacij tako v knjižničnem sektorju kot zunaj njega. Strategija We Are CILIP in akcijski načrt CILIP (knjižnično in informacijsko združenje Združenega kraljestva) poudarjata trajnost kot enega od štirih ključnih strateških kontekstov. Februarja 2022 je CILIP napovedal partnerstvo zelenih knjižnic, ki ga financira Arts Council England, večletni raziskovalni in razvojni program, ki bo splošnim knjižnicam v Angliji omogočil obravnavanje okoljske odgovornosti. Partnerstvo zelenih knjižnic deluje v sodelovanju z vodilnimi organizacijami: Arts Council England, British LibraryLibraries Connected in Julie’s Bicycle. Knjižnice so v središču mesta te skupnosti.

Naredili so raziskavo o zelenih knjižnicah, s katero so postavili temelje za razvoj medsektorskega dolgoročnejšega programa za celotno Združeno kraljestvo za podporo splošnim knjižnicam pri krepitvi razumevanja okolja in na podlagi tega ukrepanja njih samih in v povezavi z lokalno skupnostjo. Raziskava je bila narejena za obveščanje o tem procesu z razvijanjem razumevanja o tem, kaj splošne knjižnice že počnejo, da bi bile zelene, kaj bi rade naredile in kaj bi pripomoglo k temu, da bi bilo to mogoče.

Pripravili so tudi Manifest zelenih knjižnic, ki določa skupne vrednote in zaveze za spodbujanje transformacijskih sprememb za naš planet in skupnost.

Skip to content