Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Majske EBLIDA novice

Majske EBLIDA novice
18. 5. 2021

Majske novice z EBLIDE so najprej v znamenju dneva EBLIDE, ki bo na sporedu 11. junija 2021 med 15. in 17. uro. Na ta dan bo potekala odprta konferenca, posvečena programu Misli nemisljivo (Think The Unthinkable), ki objema idejo razvoja knjižnic v post-Covidnem času in cilje trajnostnega razvoja. Predstavili bodo projekte, ki so prejeli strukturna in investicijska sredstva EU (ESIF), nacionalne strategije Misli nemisljivo, pregled naslednjih korakov v okvirih ESIF. Vabljeni k prijavi in udeležbi.

Konferenca bo potekala po letnem posvetu generalne skupščine članov EBLIDA, na katerem bo izbran nov izvršni odbor. Ta se bo kmalu zatem tudi prvič uradno sestal. Letošnja skupščina bo v tem oziru toliko bolj zanimiva, saj bodo volitve prvič izpeljane po spletu. Novičnik ponuja tudi vse bistvene informacije o kandidatih.

Ti trije dogodki so izjemno pomembni za razvoj in življenje EBLIDE, saj knjižnice niso nevtralni prostori; knjižnice se odločajo in v vsaki odločitvi izražajo stališče, bodisi ko gre za knjigo, ki jo kupijo bodisi z izbiro ciljne javnosti. Ton van Vlimmeren, predsednik EBLIDE, uvodni nagovor zaključi s pozivom k pomenu zasledovanja trajnostnih ciljev in mislijo, da je prihodnost knjižnic v dialogu z družbo, prihodnost EBLIDE pa v poglobljeni povezanosti s svojimi člani in podajanju rešitev za knjižnice, ki iščejo sredstva za dosego svojih poslanstev.

EBLIDA novičnik ponuja tudi širša prispevka, ki osvetljujeta dve izkušnji organizacije delavnice Misli nemisljivo v Latviji in Bolgariji. Katrīna Kukaine iz Nacionalne knjižnice Latvije svoje misli v izteku strne v vizijo knjižnic prihodnosti: »Pomen knjižnic bo v prihodnosti toliko večji z zagotavljanjem kvalitete življenja skupnosti ne le v Latviji temveč v Evropi kot celoti, tudi s priložnostmi za pridobivanje sredstev, s katerimi bodo knjižnice izboljšale svoje storitve ter dosegale cilje trajnostnega razvoja.«.

Floriane-Marielle Job je med novice zapisala prispevek ob jubilejni 20. obletnici programa UNESCOve svetovne prestolnice knjige. Program se je vzpostavil leta 2001 za promocijo knjig in branja v lokalnih skupnostih ter vzpodbude sodelovanja med avtorji, založniki, knjigarnami, knjižnicami in bralci. Prvo mesto, ki je tega leta nosilo naziv svetovne prestolnice knjige, je bilo Madrid. Obletnica je pomembna tudi zato, ker UNESCO kot del Združenih narodov sledi želji po implementaciji ukrepov, ki izboljšujejo zdravje in izobrazbo, zmanjšujejo neenakost in krepijo gospodarsko rast, obenem pa skrb namenjajo klimatskim spremembam in ohranjanju oceanov in gozdov. In vse to so pomembne smeri razmisleka, ki naj odmevajo v prihodnjih programih, namenjenih pismenosti in knjigi in med katere bodo spadala tudi snovanja v prihodnjih mestih z nazivom svetovna prestolnica knjige.

Za konec pa, kot vedno, je tu tudi povabilo k udeležbi na spletnih dogodkih. Poleg že objavljenih vabil na forum NAPLE in posvetu o Splošnih knjižnicah kot središčih evropskih mest so tu tudi srečanje Next Library 2021, 13. mednarodna konferenca QQML in 14. CHAOS 2021.

Vabljeni k branju novic z EBLIDE.

Novico pripravil: Tomaž Bešter (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Slika: EBLIDA

Skip to content