Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Licenciranje e-knjig v Evropi in izginjajoča knjižnica?

Licenciranje e-knjig v Evropi in izginjajoča knjižnica?
19. 7. 2021
dr. Mojca Rupar Korošec
Narodna in univerzitetna knjižnica
Unsplash

Dostop do e-knjig v vseh vrstah knjižnic ni nekaj samoumevnega, otežen je zaradi nedostopnih cen, nezmožnosti nakupa e-knjig zaradi zavrnitve prodaje in omejevanja kopiranja raziskav. Klavzule o zaupnosti v pogodbah med založniki in univerzami kažejo, kako deluje trg e-knjig, obenem pa uspejo zakrivati, ali se javni denar dobro porablja.

V petek, 16. julija, smo lahko poslušali spletni seminar, na katerem so knjižničarji iz Velike Britanije, Irske in ZDA predstavili konkretne težave samovoljnega založniškega dviga cen elektronskih verzij strokovnih knjig, zaradi koronskega časa.

Ker se s podobnimi vprašanji srečujejo knjižnice po Evropi, so na tem srečanju preučevali težave, ki jih povzročajo založniške prakse oblikovanja cen in licenc. Poseben poudarek so namenili možnostim reševanja številnih težav s pravnimi rešitvami avtorskih pravic zakona, ki dovoljuje nadzorovano digitalno posojanje.

Knowledge Rights 21 (KR21) je pobuda, ki jo vodi fundacija Stichting IFLA , njen cilj pa je v doseganju in izvedbi reforme zakonodaje, predpisov in prakse o avtorskih pravicah, ki institucijam znanja omogočajo bistveno večje možnosti za dostop in uporabo avtorskih del. V sodelovanju z javnimi, nacionalnimi, izobraževalnimi, zdravstvenimi in raziskovalnimi knjižnicami, univerzami in širšim dostopom do gibanja znanja želi KR21 spodbujati reformo avtorskih pravic na evropski in nacionalni ravni ter s svojim delom pustiti trajno zapuščino, ki vpliva na podoben razvoj drugod po svetu. Cilij fundacije so dobrodelni in izobraževalni, pozitiven učinek pa se kaže v opolnomočenju knjižnic za izboljšanje življenja ljudi in podporo rasti trajnostnih družb.

Kampanja #eBookSoS je prek BBC-ja in Guardiana uspešno izpostavila težave, s katerimi se sooča izobraževalni in raziskovalni sektor pri dostopu do e-knjig in njihovi uporabi. Predstavila nam jo je ustanoviteljica kampanje Johanna Anderson iz Univerze v Gloucestershiru.

Prikazan je bil projekt Open Library,  neprofitne organizacije Internet Archive. Z modelom »Owned to loaned«, ki po njihovem prepričanju daje avtorskopravni okvir za digitalizacijo fizičnega gradiva in dajanje na voljo javnosti na podlagi sklepnega predloga generalnega pravobranilca EU iz 16. junija 2016 (ECLI:EU:C:2016:459).

Benjamin White, predsednik delovne skupine za avtorske in pravne pravice pri LIBER Europe  je predstavil je nekaj zanimivih izhodišč za kontrolirano digitalno izposojo v evropskem akademskem okolju in na praktičnem primeru irskih zakonodajnih okvirov utemeljeval upravičenost dejanj zgoraj omenjenega projekta Open Library.

Chris Freeland je direktor odprtih knjižnic v spletnem arhivu, ki podpira organizacijsko poslanstvo pri zagotavljanju “univerzalnega dostopa do vsega znanja.” Predstavil nam je njihove raziskave o stičišču znanosti in tehnologije v kontekstu kulturne dediščine.

Steven Wyber je kot vodja politike in zagovorništva pri IFLA uspešno povezoval dogodek. Pri svojem delu si prizadeva za krepitev zagovorništva na knjižničnem področju na vseh ravneh. Predstavil je njihovo osredotočenost na cilje ZN za trajnostni razvoj in nadzor dela na področju avtorskih pravic, dediščine, upravljanja interneta in človekovih pravic.

Posnetek webinarja si lahko tudi ogledate.

Skip to content