Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Libraries4Future

Libraries4Future
18. 3. 2021

Libraries4Future je gibanje, ki želi osveščati o okoljski problematiki. Na spletni strani je objavljen blog, kjer avtorji prispevajo svoje zapise. Objavljena so tudi načela za boljši jutri.  

Novico pripravila: Polona Marinšek (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash

Skip to content