Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Libraries and citizen science

Libraries and citizen science
30. 6. 2021

Spletni nemško-nizozemski dialog o prihodnosti knjižnic se je dogodil 14. junija 2021 med 11:00 in 12:00. Na aktualno debato nas je povabila Eblidina lista.
Razpravljali so o zelo aktualni temi »skupnostne znanosti« (citizen science), kakšne so koristi in plodne povezave med knjižnicami in državljani in kako bi te povezave lahko dobila nov zagon. Na seji sta predavateljici predstavili temo s pregledom samega koncepta skupnostne znanosti in njenega odnosa do odprte znanosti. Zanimive so bile tudi  predstavitve primerov iz institucij udeležencev, ki lahko poslušalce navdihnejo za lastne dejavnosti.
Govornici sta bili Elisa Hermann, Nabava in upravljanje informacij, Naravoslovni muzej, Berlin in Irene Haslinger, direktorica knjižnice na Tehnični univerzi Delft, moderatorka pa Barbara Lison, direktorica knjižnice v Bremenski javni knjižnici. Predstavljeni so bili mednarodni programski dokumenti, na katerih temelji delovanje skupnostne znanosti, nekateri primere dobre prakse doma in v tujini, pa tudi pomisleki glede izvajanja tovrstnega koncepta znanstvenoraziskovalnega dela. Knjižnica Erasmus University Library pa na svoji spletni strani tudi ponuja mnogo storitev in dejavnosti. 

Novico pripravila: dr. Mojca Rupar Korošec (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Zaslonska slika German-Dutch dialogue on the future of libraries

Skip to content