Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

LIBER Quarterly (LQ)

LIBER Quarterly (LQ)

LIBER Quarterly izdaja LIBER (Združenje evropskih raziskovalnih knjižnic), podpira pa ga Openjournals.

Združenje evropskih raziskovalnih knjižnic (LIBER) se je vedno zavzemalo za cenovno dostopne poslovne modele odprtega dostopa za znanstvene revije. Na področju knjižničnih in informacijskih ved (LIS) to načelo uvaja v prakso prek lastne revije LIBER Quarterly, ki je namenjena oblikovanju mostu med znanstveniki oddelkov LIS in praktiki v univerzitetnih in raziskovalnih knjižnicah. To dosega z objavljanjem ne le teoretičnih prispevkov, ampak tudi opisov primerov dobrih praks.

LIBER Quarterly si prizadeva zajeti vse vidike sodobnega raziskovalnega knjižničarstva in posredovanja informacij.

Od letnika 27 (2017) revija prehaja na ‘model kontinuiranega objavljanja’. To pomeni, da so prispevki objavljeni na spletu v končni obliki (tako v PDF kot v HTML) takoj, ko so na voljo. Čeprav ime revije še vedno vsebuje »četrtletni«, izide le ena številka na leto.

Skip to content