Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Let’s Go Green

Let’s Go Green

9. in 10. novembra 2023 bo v Nacionalni i sveučilišni knjižnici (NSK) v Zagrebu 2. mednarodna konferenca o zelenih knjižnicah “Let’s Go Green“.
Namen konference je mednarodno mreženje, izmenjava izkušenj in prenos znanja, s ključnimi temami, kot so zeleni prehod, trajnostni razvoj, energetska učinkovitost – Agenda ZN 2030 in Evropski zeleni dogovor s knjižničarske perspektive.

Svoje znanje bodo delili znanstveniki, strokovnjaki in aktivisti iz Finske, Italije, Danske in Hrvaške.

Partnerji so Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) – Delovna skupina za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice (ENSULIB)Hrvatsko knjižničarsko društvo (HKD) – Komisija za zelene knjižnice in Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD). Konferenco sofinancira Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.

Vse dodatne informacije o konferenci so dostopne tu, pa tudi preliminarni program.

Prijava izvlečkov je možna do 1. junija 2023 preko online obrazca, udeležba pa na obrazcu.

Skip to content