Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Kulturna bera v 2020

Kulturna bera v 2020
4. 2. 2022
Novico SURS povzela: Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica
Gregor Škrlj (oblikovanje z orodjem Canva Milena Bon)

V splošnih knjižnicah (le-te so organizirane v mrežo 274 krajevnih knjižnic in 14 bibliobusov) je bilo vpisanih skoraj 424.000 članov. Izposodili so si 16,6 milijona enot knjižničnega gradiva. V knjižnicah so imeli 6,5 milijona obiskov, kar pomeni, da je te knjižnice vsak dan obiskalo povprečno približno 17.900 članov. Pandemija je zaznamovala tudi knjižnice: glede na 2019 se je obisk zmanjšal za tretjino, izposoja gradiva pa nekoliko manj kot za tretjino.

V 2020 je država za kulturo namenila 214 evrov na prebivalca, v povprečju pa vsak prebivalec 177 evrov (03. 02. 2022).

V 2020 je kultura prispevala k bruto domačemu proizvodu (BDP) en odstotek, skupni izdatki države za kulturo so ravno tako znašali en odstotek.

Več o številu založnikov in izdaji naslovov tiskanih knjig in brošur, tiskanih in elektronskih serijskih publikacij, o prireditvah kulturnih domov, gledališč, opere, glasbenih ustanov in drugih producentih in izvajalcih kulture na slovenskih odrih ter stvaritvi celovečernih filmov in ogledih filmskih predstav ter razstavah v muzejih in galerijah ter vplivov pandemije na SURS.

 

Skip to content