Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Kreativnost šolskih knjižničarjev med pandemijo

Kreativnost šolskih knjižničarjev med pandemijo
28. 10. 2020

Avtorica Britten Follett pojasnjuje nekatere trende in kreativne rešitve, ki se jih knjižničarji poslužujejo v času pandemije v ZDA. V prispevku je zapisala, da so knjižnice v mnogih okrožjih popolnoma zaprte, kljub temu pa šolski knjižničarji vztrajajo in iščejo načine, kako spodbuditi branje pri učencih. Knjižničarji celo razmišljajo vnaprej, tako da učenci izpolnijo ankete o knjigah, ki bi jih radi brali in če zaradi epidemije ne smejo biti fizično v šoli, knjižničar knjige pošlje na dom. Christine Jensen (kalifornijska knjižničarka) je povedala, da ustvarja veliko digitalnih vsebin (dolgotrajen, a zabaven proces). Ko dobi pošiljko knjig, snema videoposnetke, prebere prva poglavja iz knjig… Vodi tudi štiri virtualne klube, kjer se pogovarjajo o branju, knjigah … 

Ne glede na to, ali poteka izobraževanje v živo, hibridno ali na daljavo, si šolski knjižničarji še vedno želijo bralce povezati s knjigami in vsebinami. Čeprav ni pravila in odgovora, kako biti knjižničar med pandemijo, obstajajo iznajdljivi posamezniki, ki si svoje ideje in rešitve posdredujejo dalje. In ko šolski knjižničarji sodelujejo, skupaj pridejo do rešitve. Vse podrobnosti so dostopne v prispevku.

Kot po mnogih šolskih okrožjih po državi (ZDA), se je tudi v okrožju, kjer dela Margaret Sullivan, šolsko leto začelo z delom od doma. Zato so si ti knjižničarji za glavno nalogo zadali, da bi učenci knjige dobili v roke. Običajno pouk in promocija branja poteka v čudovitih knjižničnih prostorih, med založenimi policami. Tokrat pa je bilo zopet potrebno poiskati načine, kako na drugačen način spodbujati učence k branju. V prispevku so opisani načini in postopki, kako so knjižničarji učencem predstavljali vsebine (branje na daljavo) in dostavljali knjige (brestično). 

Ob tem je potrebno poudariti, da so tudi slovenski šolski knjižničarji inovativni, kreativni in odzivni na situacijo. O delu na daljavo v pomladnem času so pisali prispevke za konference in strokovne revije. V branje priporočamo:

Tadeja Česen Šink je predstavila referat z naslovom Izzivi šolske knjižnice v času dela na daljavo in Vesna Zidar Antlej pa je predstavila refereat z naslovom Izzivi šolske knjižnice v času epidemije, oba objavljena v zborniku povzetkov mednarodne strokovne konference 2020: Izkušnje in izzivi vzgoje in izobraževanja v času epidemije. V Knjižničarskih novicah (št. 5, letnik 30, 2020) pa sta bila objavljena prispevka avtoric Andreje Burger Nagode z naslovom Virtualna šolska knjižnica OŠ Komenda Moste med poukom na daljavo in Delo na daljavo v naši šolski knjižnici avtorice Tadeje Česen Šink.  

Novico pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash

 

 

 

Skip to content