Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Krasovka

Krasovka
19. 11. 2020

9. 10. 2020 je Viljem Leban (ravnatelj NUK) ustanovil in imenoval Komisijo za razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga (Krasovka). Komisijo v mandatnem obdobju 2020-2023 sestavlja šest članov:
– mag. Špela Zupanc (NUK), predsednica,
– Tadeja Brešar (IZUM), namestnica predsednice,
– Irena Kavčič (NUK),
– Branko Kurnjek (IZUM),
– Suzana Šulek (NUK),
– Valentina Velkavrh (NUK).

Komisija bo skladno s svojimi nalogami ugotavljala potrebe po pripravi pravil bibliografske obdelave za posamezne vrste knjižničnega gradiva, koordinirala pripravo pravil bibliografske obdelave gradiva kot strokovnih osnov za delovanje vzajemnega kataloga ter druge naloge, ki so opisane na njihovi spletni strani. Vse podrobnosti in podatke vezane na komisijo najdete na povezavi

Novico pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash

Skip to content