Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Kongres ENCATC 2023

Kongres ENCATC 2023

ENCATC (European network on cultural management and policy) je evropska mreža za kulturni menedžment in politiko, ki 11. do 13. oktober 2023 organizira kongres v Helsinkih na Finskem z naslovom AI embraced: the future of the culture and creative sector.

Ko razpravljamo o umetni inteligenci, tako znotraj kot zunaj kulturnega področja, postane očitno, da na tem področju trenutno prevladujejo vprašanja in ne odgovori: Kako umetna inteligenca vpliva na naše področje? Kako bo umetna inteligenca spremenila kulturno politiko, upravljanje, izobraževanje in raziskave? Kaj lahko od tega izkoristimo in z njo rastemo? Je UI tu, da ostane?

Na kongresu bo srečanje raziskovalcev, izobraževalcev, praktikov in oblikovalcev politik ter razprava o vplivu umetne inteligence na kulturno področje, s posebnim poudarkom na izobraževanju in raziskavah.

Poleg vabljenih govorcev bodo še panelne razprave, delavnice in srečanja za mreženje, ki bodo udeležencem zagotovili celovito razumevanje umetne inteligence in njenega potenciala za preoblikovanje političnih pristopov, upravljanja, raziskav in izobraževanja na področju kulture.

Kongres bo potekal v hibridni obliki, ki združuje možnost spletne ali osebne udeležbe za zagotovitev največje dostopnosti in dosega. Cilj organizatorja je ustvariti sodelovalno in vključujoče okolje, ki spodbuja učenje, inovativnost in ustvarjalnost.

Kongres se bo osredotočil na:

 • Priložnosti in izzive, ki jih ponuja umetna inteligenca kot orodje za inovacije in rast v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.
 • Razpravljanje o tem, kako različne zainteresirane strani s kulturnega področja eksperimentirajo z orodji in tehnologijami, ki jih poganja umetna inteligenca, da izboljšajo učenje in ustvarjalnost.
 • Raziskovanje etične, pravne in družbene posledice umetne inteligence v kulturni politiki, upravljanju, izobraževanju in raziskavah, vključno z vprašanji, povezanimi s pristranskostjo pri pridobivanju in prenosu znanja.
 • Razmislek o morebitni izgubi službe ali potrebah po zasebnosti v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, povezanih z vzponom umetne inteligence.
 • Učenje iz najboljših praks in uspešnih študij primerov pri oblikovanju kulturne politike, izobraževanju in raziskavah na podlagi umetne inteligence.

Na kongresu bodo udeleženci med drugim spoznali aplikacije umetne inteligence, imeli bodo priložnost videti vrhunska orodja in tehnologije, ki jih poganja AI in lahko izboljšajo učenje, ustvarjalnost in kulturne izkušnje.

Teme:

 • Uporaba  in vpliv umetne inteligence  v kulturnem menedžmentu in politiki
 • Vloga  umetne inteligence in digitalne transformacije  v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih in industrijah
 • UI v izobraževanju in raziskavah : nove priložnosti in izzivi
 • Vloga umetne inteligence pri  ohranjanju kulture in dediščine
 • Etični vidiki razvoja in uporabe umetne inteligence v izobraževanju in raziskavah – vključno s plagiatorstvom, avtorskimi pravicami in vprašanji licenciranja
 • Umetna inteligenca in prihodnost dela  v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih
 • UI in dostopnost : zagotavljanje pravičnosti in vključenosti na področju kulturnega menedžmenta in politike.

Dostopen je program in registracija.

 

 

Skip to content