Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Konferenca Digdaktika

Konferenca Digdaktika
18. 1. 2023
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica
Napovednik konference

Zaključna konferenca projekta Dvig digitalne kompetentnosti v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in ARNES-a z naslovom Digdaktika bo potekala 30. avgusta 2023, od 9.00 do 16.30, v Cankarjevem domu v Ljubljani. Udeležba na konferenci je brezplačna in jo bo možno spremljati v živo (do zapolnitve mest) in na daljavo. Prijave na konferenco bodo odprte od 15. maja 2023 do zapolnitve mest (1200) v živo. Za udeležbo na daljavo prijav na konferenco ne bodo zapirali.

Vabilo k pripravi in oddaji prispevkov, s katerimi boste predstavili preiskušene primere dobre rabe, v katerih boste opisali načrtovanje in izvedbo učnih priložnosti, pri katerih učeči se razvijajo svoje digitalne kompetence. Rok za oddajo prispevka je 28. februar 2023. Obvestilo o izboru v program bodo avtorji prispevkov prejeli najkasneje do 31. marca 2023.

S konferenco Digdaktika se bo zaključil projekt Dvig digitalne kompetentnosti, katerega namen je bil spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij, ki prispevajo k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Na konferenci z mednarodno udeležbo bodo predstavijeni rezultati projekta, znotraj katerega so zasnovali, preizkusili in ovrednotili raznolike rešitve za razvoj digitalne kompetentnosti vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov. To so bila različna usposabljanja in izobraževanja, podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij, orodja za samopreverjanje digitalnih kompetenc in prikaz učinkovite rabe digitalnih tehnologij, digitalna gradiva, primere dobre rabe, vzpostavitev učeče se skupnosti ter priporočila za dvig digitalnih kompetenc.

Vse podrobnosti o dogodku, udeležbi, možnosti sodelovanja so dostopne na uradni spletni strani.

Skip to content