Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Konferenca Digdaktika 2023

Konferenca Digdaktika 2023
15. 9. 2023
Romana Fekonja
Zavod RS za šolstvo
Napovednik konference

Konferenca Digdaktika se je odvijala 30. avgusta 2023 v Cankarjevem domu v živo, za vse strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, za udeležence študijskih srečanj pa je bilo na voljo tudi spremljanje na daljavo. Posebnost Digdaktike je bila njena izvedba – potekala je kombinirano. V Cankarjevem domu se je zbralo blizu 800 udeležencev v živo medtem, ko se je preko oddaljenega dostopa Digdaktike udeležilo kar 12.940 spletnih udeležencev. Kombiniran način organizacije konference je bil ključen za dosego večjega števila udeležencev. Omogočil je, da je vsebina konference dosegla večje število ljudi, kot je dejanska kapaciteta Cankarjevega doma, saj spletna platforma nima omejitev.

Konferenca je ponudila pester program in je bila hkrati tudi zaključni dogodek projekta Dvig digitalne kompetentnosti (DDK), katerega namen je bil spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij, ki prispevajo k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov. V okviru projekta so sodelujoči zasnovali, preizkusili in ovrednotili raznolike rešitve za razvoj digitalne kompetentnosti. To so bila različna usposabljanja in izobraževanja, podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij, orodja za samopreverjanje digitalnih kompetenc, digitalna gradiva, primeri dobre rabe, vzpostavitev učeče se skupnosti ter priporočila za dvig digitalnih kompetenc.

Konferenca Digdaktika je vse te izkušnje, dobre prakse in spoznanja posredovala udeležencem konference in jih želela spodbuditi k dvigu digitalnih kompetenc, uporabi inovativnih praks pri svojem delu, vodenju in podpori učečim se pri pridobivanju in nadgradnji digitalnih kompetenc ter smiselni uporabi digitalne tehnologije.

Po uvodnih nagovorih ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Daria Felde, direktorja Zavoda RS za šolstvo dr. Vinka Logaja in direktorja ARNES-a mag. Marka Bonača sta sledili plenarni predstavitvi oz. predavanji. Sam projekt in rezultate projekta DDK so predstavili Amela Sambolić Beganović in dr. Tomi Deutsch z ZRSŠ, Uroš Škof, Gimnazija Brežice in Bogomir Marčinković z OŠ Bistrica ob Sotli. Sledilo je zanimivo razmišljanje o pogledih otrok in mladostnikov na uporabo digitalnih tehnologij dr. Borisa Jokića z Inštituta za družbene raziskave v Zagrebu.

V nadaljevanju konference so bila na voljo predavanja in predstavitve primerov iz prakse v manjših skupinah ter na ogled so bili interaktivni plakati. Omenimo, da je prav med slednjimi bil tudi plakat kolegice šolske knjižničarje Mateje Rutnik (OŠ Prežihovega Voranca Maribor), ki je predstavila Z mobi Frančkom in COBISS+ 3D lokatorjem v svet besed. Sledila so sekcijska predavanja in ob zaključku konference sta bili ponovno plenarni predavanji. Dr. Blaž Zupan (Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani) je predstavil Pouk z umetno inteligenco in o umetni inteligenci, mag. Andreja Čuk, Romana Košutnik (obe Zavod RS za šolstvo), Ingrid Možina-Podbršček (Arnes) in dr. Nives Kreuh (Pedagoška fakulteta Univerze uporabnih znanosti Utrecht) pa so ob koncu podale še priporočila projekta DDK s poudarkom na digitalni didaktiki.

Lahko sklenemo, da je bila konferenca s svojim bogatim programom prava poslastica za vse, ki jih zanima potencial in razvoj digitalnih tehnologij.

Foto utrinki s konference so dostopni v galeriji, na voljo pa bo tudi ogled posnetkov predavanj (po 15. septembru 2023) na spletni strani konference.

Skip to content