Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Knjižnice na poti

Knjižnice na poti
1. 6. 2023
Napoved dogodka

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca pripravljata mednarodno strokovno srečanju »Knjižnica – igrišče znanja in zabave«, ki bo potekalo 20. oktobra 2023 v dvorani karlovške knjižnice. Naslov letošnjega posveta je Knjižnice na poti.

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” iz Karlovca bo letos gostiteljica 18. zaporednega mednarodnega strokovnega srečanja Knjižnica – igrišče znanja in zabave. Tema letošnjega srečanja so potujoče knjižnice kot sestavni del knjižnične mreže tako na Hrvaškem kot v Sloveniji. Obeležili bomo tudi 45. obletnico nakupa prvega bibliobusa karlovške knjižnice ter predstavili rezultate projektov hrvaških knjižnic, ki so v sklopu operativnega programa  »Učinkoviti človeški viri« prejele nepovratna finančna sredstva iz Evropskega socialnega sklada.

V knjižnicah si nenehno prizadevamo za popularizacijo in širjenje zavedanja o pomenu, vlogi in dostopnosti splošnih knjižnic v sodobni družbi. Potrebe naših uporabnikov so nas vodile do novih izzivov in pobud, kot so denimo potujoče knjižnice, ki že nekaj desetletij pomembno dopolnjujejo storitve osrednjih in krajevnih knjižnic. Splošne knjižnice omogočajo dostop do knjižničnih storitev večini uporabnikov na določenem območju. Kaj pa je s prebivalci, ki nimajo priložnosti ali možnosti dostopa do splošne knjižnice? Velikokrat je razlog za njihovo izključenost življenje v  manjšem podeželskem ali drugem izoliranem okolju. Potujoče knjižnice peljejo knjižnične storitve izven knjižničnih zgradb in tako učinkovito širijo njihov dostop in sočasno vplivajo na razvoj družbe.

Hrvaški in slovenski strokovnjaki s področja bibliotekarstva in drugih znanstvenih ved nam bodo v svojih prispevkih odgovarjali  na vprašanja, ki se navezujejo na razvoj potujočih knjižnic in njihovo dostopnost.

Svoje referate bo predstavilo osem predavateljev iz Hrvaške in Slovenije. Program srečanja in prijave k sodelovanju bodo objavljeni septembra 2023.

Srečanje bo izvedeno ob finančni podpori Ministrstva za kulturo in medije Republike Hrvaške.

Kontakti:

Vedrana Kovač Vrana, Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« Karlovec, tel. +385 47/412-377 (116), e-naslov: vedrana@gkka.hr

Petra Kovič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, tel. 07 393 4 670, e-naslov: petra.kovic@kmj.si

Maja Ivanež, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, tel. 07 393 4 670, e-naslov: maja.ivanez@kmj.si

Skip to content