Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Knjižnice in dostopnost e-knjig

Knjižnice in dostopnost e-knjig
11. 12. 2020

Jeff John Roberts je avtor prispevka z naslovom As libraries fight for access to e-books, a new copyright champion emerges, v katerem predstavi problematiko na področju knjižnic in dostopa do e-knjig v luči avtorskih pravic. Ponovno je v ospredju neprofitna organizacija Internet Archive, ki jo preganjajo večji založniki zaradi načina izposoj e-knjig. Prispevek opozarja na določene vidike in vpletene pri e-knjigah, avtorskih pravicah ter izposoji. 

Novico pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash

Skip to content