Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Knjižnica reči Novo mesto

Knjižnica reči Novo mesto
6. 6. 2024
Bojana Medle
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Boštjan Pucelj
Bojana Medle (osebni arhiv)

Na svetovni dan voda, 22. marca 2024, je v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto ob pomoči partnerjev: Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, LokalPatriota, društva Knjižnica Reči in podjetja ZEOS, d. o. o. zaživela prva knjižnica reči v Sloveniji, ki deluje znotraj splošne knjižnice. V njej so članom vseh enot novomeške knjižnice v brezplačno izposojo na voljo različni predmeti za delo in prosti čas, ki jih povprečen uporabnik potrebuje zgolj občasno, kot so na primer gospodinjski aparati, orodje ali avdio-video oprema.

Zakaj knjižnica reči?
Knjižnice reči so v tujini že pogosta praksa, saj predstavljajo inovativen način trajnostnega ravnanja z dobrinami in odgovornega potrošništva, poleg tega pa za uporabnike prinašajo številne koristi. Temeljijo na souporabi, s katero prihranimo denar, saj nam marsikaterega predmeta, ki ga uporabljamo le nekajkrat letno, ni potrebno kupiti. Prihranimo tudi prostor, ki bi bil sicer namenjen skladiščenju predmetov in hkrati pridobimo možnost, da predmet pred nakupom preizkusimo.

Namen knjižnice reči je spodbujati souporabo ter na ta način osveščati o pomenu trajnostnega razvoja, prispevati k boljšemu izkoristku naravnih virov, zmanjševanju števila odpadkov, graditi zaupanje med ljudmi in s tem utrjevati skupnost ter medsebojno pomoč in ne nazadnje omogočiti uporabo predmetov, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti, tudi posameznikom iz socialno šibkejših okolij.

Kako smo pridobili predmete?
Pred vzpostavitvijo knjižnice reči smo se partnerske organizacije odločile najprej preveriti, kakšne so dejansko potrebe v lokalnem okolju. Zasnovali smo vprašalnik, ki ga je izpolnilo več kot 300 posameznikov različnih starostnih skupin, in na ta način oblikovali seznam 45-ih predmetov, ki jih Novomeščani najbolj potrebujejo oz. bi si jih najraje izposodili. Na njem najdemo zelo različne predmete za delo in prosti čas, med njimi pa je največ gospodinjskih pripomočkov, različnih aparatov in orodij, ki jih potrebujemo za delo v hiši in okoli nje, prav tako pa so zelo zastopani predmeti, ki jih potrebujemo v prostem času. Zanimivo je, da so se na samem vrhu seznama znašle družabne igre. Omenjeni seznam je osnova za pridobivanje in nakup predmetov za novomeško knjižnico reči.

V namen pridobivanja predmetov smo organizirali veliko zbiralno akcijo še uporabnih predmetov, ki jih prebivalci lokalne skupnosti ne potrebujejo več, za donacije predmetov ali sredstev za njihov nakup pa smo zaprosili tudi lokalna podjetja. Predmete s seznama, ki jih nismo uspeli zbrati v zbiralni akciji in z donacijami, je prispevala Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Trenutno je v Knjižnici reči Novo mesto za izposojo na voljo okoli 50 predmetov.

Novomeško podjetje Krka, d. d., je za Knjižnico reči Novo mesto doniralo mikroskop. Foto: Bojana Medle.

Novomeško podjetje Krka, d. d., je za Knjižnico reči Novo mesto doniralo mikroskop. Foto: Bojana Medle.

Kako poteka izposoja?
Izposoja predmetov iz knjižnice reči je brezplačna, edini pogoj za izposojo je članstvo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Poteka preko sistema COBISS, zato je bilo najprej potrebno kreirati zapise za posamezne predmete, in sicer v maski za neknjižno gradivo. Vnesli smo tudi nabavne podatke z računa. Vse predmete smo opremili z inventarno številko, žigom knjižnice in črtno kodo. Pri opisih predmetov smo si pomagali z opisi predmetov na spletnih straneh prodajalcev. IZUM smo zaprosili za odprtje nove lokacije Knjižnica reči, kamor smo umestili predmete iz knjižnice reči, da jih uporabniki lažje najdejo v katalogu COBISS+.

Predmete si je mogoče izposoditi za 7 dni z možnostjo podaljšanja še za dodatnih 7 dni, v kolikor ni drugih rezervacij. Dan prej jih je potrebno rezervirati preko sistema COBISS ali po telefonu, saj se nahajajo v skladišču. Pri prevzemu je potrebno podpisati dogovor o izposoji, s katerim uporabniki zagotovijo vračilo predmeta ter se strinjajo, da bodo s predmetom ravnali varno in odgovorno. Predmete si lahko izposojajo le polnoletne osebe, razen družabnih iger, ki so na voljo tudi mlajšim. Hkrati si je mogoče izposoditi do 3 predmete.

Če uporabnik z vračilom predmetov zamuja, je obračunana zamudnina v višini 3 EUR/predmet/dan. V primeru, da predmet naroči in ga ne prevzame, je obračunan strošek v višini 1 EUR/predmet.

Mobilna enota knjižnice reči
Novo storitev smo javnosti uradno predstavili na novinarski konferenci v sklopu dogajanja ob svetovnem dnevu Zemlje. Hkrati smo na novomeškem Glavnem trgu obiskovalcem in mimoidočim prvič pokazali še premično enoto Knjižnice reči Novo mesto, ki sta jo zasnovala oblikovalca Natalija Zanoški in Darko Plevnik in je pritegnila številne poglede. Gre za predelan tricikel s kovinsko konstrukcijo, v katero je vgrajena lesena omara, kjer se nahaja izbor reprezentativnih predmetov iz knjižnice reči. Del kovinske konstrukcije je tudi rolo s ključnimi informacijami o knjižnici reči. Glavni namen premične enote knjižnice reči je promocija, saj na ta način lahko predstavljamo knjižnico reči tako v prostorih knjižnice kot izven nje.

Knjižnico reči smo javnosti prvič predstavili na novinarski konferenci ob svetovnem dnevu Zemlje. Foto: Boštjan Pucelj.

Knjižnico reči smo javnosti prvič predstavili na novinarski konferenci ob svetovnem dnevu Zemlje. Foto: Boštjan Pucelj.

Predstavniki partnerskih organizacij ob premični enoti Knjižnice reči Novo mesto na novomeškem Glavnem trgu. Foto: Boštjan Pucelj.

Predstavniki partnerskih organizacij ob premični enoti Knjižnice reči Novo mesto na novomeškem Glavnem trgu. Foto: Boštjan Pucelj.

Skip to content